„Slaná voda nebude,“ vzkazuje Žďárákům starostka

Rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu ve Žďáru nad Sázavou opět rozbouřila poměrně klidné vody tohoto města.

K rukám městské rady a zastupitelstva byla zaslána petice ověnčená šesti sty šedesáti podpisy, jíž občané vyzývají ke změně technologie úpravy vody v plánovaném bazénu. Lidé, kteří podepsali, si přejí slanou vodu, protože má podle jejich názoru podobně blahodárné účinky, jako voda mořská. „My jsme se této petici velice věnovali. Začali jsme pracovat i s variantou, co by nás to stálo, kdybychom vyhověli,“ uvedla starostka Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová.  

Názory dotázaných odborníků byly tentokrát vzácně jednotné. „Přeprojektování by znamenalo nejen vysoké náklady, ale i přibližně roční zdržení plánované akce. Navíc by to znamenalo navýšení ročních provozních nákladů z plánovaných padesáti tisíc korun na jeden milion sedm set tisíc korun. Stavba by se nám prodražila o dvaatřicet milionů korun,“ vyjmenovává informace získané v odborných kruzích místostarosta Jaromír Brychta.

Lidé, kteří žádají slanou vodu v bazénu tvrdí, že ta je především mnohem šetrnější k lidskému zdraví. Podle vedení města voda sice nebude slaná, ale bude kvalitní. Plynný chlor s kombinací ozonu a UV záření by měly být podle něj dostatečnou zárukou. „Obava, že jde o něco nezdravého, je skutečně lichá. Plánovaná technologie je moderní a bezpečná a splňuje všechny hygienické normy,“ uklidňuje veřejnost druhý místostarosta Ladislav Bárta.

Petici podepsalo šest set šedesát lidí, z toho dvě stě dvacet jeden je mimožďárských. Jsou tu například i podpisy z Prahy, Tišnova i Znojma. Místostarosta Jaromír Brychta s jejich názorem rozhodně nesouhlasí: „Sůl v bazénech se přeceňuje. Srovnává se s mořem, ale nikdy nemůže pobyt ve slaném bazénu dosáhnout stejného účinku jako pobyt u moře.“ A starostka dodává: „Petici jsme brali vážně zejména proto, že se jedná o velkou investici. Snažili jsme se vyjít vstříc, ale slaná voda v bazénu určitě nebude.“