Světlo přátelství svítí v našich domovech

Světlo přátelství svítí v našich domovech

Jako první se o narození nového Spasitele dozvěděli pastýři. A stejně tak pastýř přinesl světlo betlémské až do našich domovů.  

Tak tomu alespoň bylo v předvečer Štědrého dne na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě. Pod nádherným rozsvíceným vánočním stromem plál otevřený oheň, jehož světlo a teplo přilákalo promrzlého pastýře, přinášejícího světlo přátelství až z dalekého Betléma. Ale před tím, než rozdal pastýř vzácný plamének všem přítomným, povyprávěl jim příběh:


„My pastýři se touláme světem, sem tam se zastavíme, napijeme se, pojíme, povyprávíme a jdeme dál. Mnoho rozumu jsme možná nepobrali, ale byli jsme vybraní, abychom lidem nosili betlémské světlo. Zítra je Štědrý den, to určitě všichni dobře víte, a tak vám povím jeden štědrovečerní příběh. Je o tom, jaký je rozdíl mezi nebem a peklem.

 I děti vědí, že v pekle jsou čerti a v nebi andělé. Ale více o tom asi neví. Ani my jsme nevěděli a tak jsme poslali mladého baču, aby zjistil, jaké je to v nebi a jaké v pekle. A tak šel k nebeské bráně a povídá svatému Petrovi. „Svatý Petře, můžeš mi říct, jaké je to v nebi a jaké v pekle?“ A svatý Petr se usmál a povídá: „I pojď.“

Zavedl jej do veliké místnosti. Tam visel nad ohněm veliký kotel. V něm se vařila kaše a náramně voněla slaninou. „Tohle je peklo,“ řekl svatý Petr a vedl ho do druhé, navlas stejné místnosti. Byl tam oheň, kotel a taky kaše, která náramně voněla slaninou. „ Tohle je nebe,“ povídá svatý Petr.

Mladý bača zaraženě kroutí hlavou. „Ale já jsem tady žádný rozdíl neviděl,“ diví se. A svatý Petr se znovu usmál a řekl: „Počkej, až přijde čas jídla.“

A když ta doba nastala, objevili se v obou místnostech lidé a na rukou měli přivázané velmi dlouhé lžíce. Ti v pekle nabrali kaši, ale takovou dlouhou lžící si k ústům podat kaši nedokázali. Kaše voněla, ale nikdo z nich se najíst nemohl. Zato v nebi si kaši nabírali a krmili se navzájem. Tam byli ti, co vždycky mysleli i na druhé a tak se všichni do sytosti najedli.“


       Tak pravil pastýř a pak už všem naslouchajícím předal to, na co všichni čekali. Plamínek přátelství, který si lidé odnesli do svých svátečně vyzdobených domovů. Letos stejně jako vloni a minulé roky jim tento dar přinesli skauti ze střediska Bílý štít. Světlo, které se každoročně rozváží z Betléma do všech koutů Evropy. Tak jej nenechte vyhasnout!