Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Stejně jako v minulých letech i letos můžete potkat Kašpara, Melichara a Baltazara ve své obci nebo v ulicích svého městečka. 

Ve dnech druhého až jedenáctého ledna procházejí městy a vesnicemi koledníci a vybírají do svých kasiček. „Vedoucí skupinky, který je starší patnácti let, se prokazuje průkazkou koledníka s plnou mocí, která jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky. Pokladnička má nálepku s logem Charity a číslo.“ řekla Mgr. Michaela Mahlová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro oblast okresu Žďáru nad Sázavou.


A kam poputují vybrané peníze? Šedesát pět procent z celkového výtěžku zůstává v regionu. Budou použity pro potřeby Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Patnáct procent poputuje na konto Diecézní charity Brno, deset procent bude přiděleno na humanitární pomoc v zahraničí. Zbylých deset procent bude rozděleno rovným dílem, z nich jeden by měl pokrýt náklady spojené s přípravou a realizací sbírky a ten druhá bude použit na podporu Charity ČR a celostátních projektů.

 

Přispět ale můžete i jinak. Buď převodem finanční částky na sbírkový účet u České spořitelny 33001122/0800 nebo třeba odesláním textové zprávy DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč z této částky.