Na setkání Nových Měst Evropy by už Vratislavovo náměstí mělo vypadat jinak

Na setkání Nových Měst Evropy by už Vratislavovo náměstí mělo vypadat jinak

Už v roce 2010 by měli novoměstští přivítat zástupce Nových Měst z celé Evropy. Toto, v pořadí již dvaatřicáté setkání, se neobejde bez pečlivých příprav.  

Nové Město na Moravě se bude chtít před svými kolegy blýsknout a ukázat jen v těch nejlepších barvách. Proto se už dnes uvažuje o tom, co všechno by se mělo v nastávajících dnech změnit a vylepšit. Jedním z návrhů je i otevření pohledu na kostel svaté Kunhuty, který je ozdobou Vratislavova náměstí.

Navržené úpravy se týkají především severní strany zmíněného centra Nového Města na Moravě. Jedná se o zásadní parkové úpravy, tedy o vykácení stávajících vzrostlých stromů a jejich nahrazení menšími. „Impulzem byl návrh pana děkana Daňka, který požádal o vykácení dvou lip, které jsou v bezprostřední blízkosti kostela. My jsme rozhodnuti se k jeho žádosti o kácení připojit, takže kromě lip by šly dolů ještě další stromy. Víme, že jde z naší strany o odvážné řešení, byť se o něm už dlouhodobě mluví,“ říká starostka Nového Města na Moravě, Zdeňka Marková, která si je vědoma možné negativní reakce ze strany některých občanů.  „Setkala jsem se s protichůdnými názory. Jedni požadují kostel odkrýt, aby byly lépe vidět vzácné fresky. Na druhé straně zastánci zeleně říkají, že je škoda každého stromu, který padne.“


 

Kromě pročištění parku se tu rýsuje i další výrazná změna. Radní uvažují i o zprůjezdnění této části Vratislavova náměstí a vybudování dalšího parkoviště. Silnice vedoucí kolem Horácké galerie je v současnosti pro motoristy uzavřena, i když už se několikrát uvažovalo o tom tento zákaz zrušit. Spolu se silnicí by se změn měly dočkat i chodníky.

  V současné době je vše v rukou památkářů. Vratislavovo náměstí je totiž zařazeno mezi městské památkové zóny. Pokud by z jejich strany nebylo námitek, pak by se co nejdříve přistoupilo ke kácení, ale také nové výsadbě. „Vysázeny by měly být nižší, listnaté stromy, detaily budou teprve zpracovávat architekti. Ti počítají s tím, že by se při realizaci severní části náměstí mělo zdůraznit, že jsme městem, ve kterém má obrovskou tradici sochařství. Předpokládá se, že v nových prostorách parku by měla být umístěna díla, která by tuto tradici jasně dávala najevo,“ přibližuje plánované změny Zdeňka Marková.