Město, policie a České dráhy vyhlásily válku nepřizpůsobivým bezdomovcům

Město, policie a České dráhy vyhlásily válku nepřizpůsobivým bezdomovcům

Situace ve Žďáru nad Sázavou se vyhrotila natolik, že se před nedávnem sešli zástupci města, policie a Českých drah, aby společně prodiskutovali otázku nepřizpůsobivých bezdomovců.  

Na území Žďáru nad Sázavou se pohybuje asi patnáct bezdomovců. Nejčastěji je možné je zahlédnout v okolí vlakového a autobusového nádraží. Za svou základnu si totiž vybrali nádražní halu, která je díky jejich zásahům mnohdy až odpudivá. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostory, není možné je odtud jakýmkoliv způsobem dostat, pokud nenarušují veřejný pořádek.

Město provozuje ubytovnu pro bezdomovce, která má stále volné kapacity. „Osobně jsem několikrát nabízel některým bezdomovcům ubytování, ale nebyli schopni ani přijít na schůzku, natož se přizpůsobit nějakému domovnímu řádu. Nechtějí být žádným způsobem spoutaní nebo svázaní jakýmikoliv pravidly,“ sdělil starosta města Jaromír Brychta. 

Zástupci města, policie a Českých drah se na společné schůzce dohodli na několika úkolech, které budou muset v nejbližších dnech vykonat. Českým drahám bylo doporučeno zajistit hlídací agenturu, která by dohlížela na pořádek v nádražních prostorách, což je přijde přibližně na sto čtyřicet tisíc korun měsíčně. Z tohoto důvodu se představitelé ČD obrátí na ZDAR a.s. provozující ve Žďáru nad Sázavou autobusovou dopravu se žádostí o spolufinancování. Bude nutné vypracovat provozní řád, který by zredukoval pohyb osob bez jízdenky v čekárně a zakázal konzumaci alkoholu v hale. Jednalo se také o zlepšení prostředí pro cestující drobnými úpravami a omezení prodeje alkoholu ve stáncích v nádražní hale.

Jaromír Brychta se vyjádřil v tom smyslu, že v něm jednání zanechalo pozitivní dojem. „Konečně máme nějaké konkrétní závěry. Žďár je velký dopravní uzel a zdejší nádražní hala, která je zde jakousi vstupní branou do města, kazí image jak českým drahám, tak i městu samotnému.“

Podle představitelů Českých drah by měla být během dvou let žďárská nádražní hala zrekonstruována. Tím by se mělo nejen zlepšit prostředí čekárny, ale také celé budovy. Změnu by měla podstoupit i zdejší restaurace a další prostory. Podle jejich návrhu by se na rekonstrukci haly mohlo finančně spolupodílet i město a budova by pak sloužila i pro cestující využívající autobusovou dopravu. To by také vedlo k ušetření finančních prostředků plánovaných na postavení nové odbavovací haly pro autobusovou přepravu.