Přibude bystřické ZUŠce dramatický a taneční obor?

Přibude bystřické ZUŠce dramatický a taneční obor?

Základní umělecká škola je jedním z ukazatelů kulturní úrovně obce či města. Tyto instituce podporují v dětech smysl pro krásu a to nejen v oblasti hudební a výtvarné, ale také dramatické a taneční.  

Poslední dva jmenované obory ale zatím bystřické ZUŠce chybí. Ne pro to, že by je tam mít nechtěli, ale kapacita zdejší budovy nestačí ani pro obory stávající. Například dechový soubor sídlí v  přístavbě nedaleké školky. „Škola byla vybudovaná v době vrcholného socialismu a podle toho taky budova vypadá. I když je pouhých dvacet let stará, tak od samého počátku byla nevyhovující,“ je si vědom nedostatků zdejší Základní umělecké školy místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta.

Bystřickou ZUŠku dnes navštěvuje čtyři sta pět žáků, což není zrovna málo. Přesto tady poptávka přece jen převyšuje nabídku a mnozí zájemci musí být odmítáni. Už letos by se ale mělo pomalu začít pracovat na nápravě. „Chceme si nechat vypracovat studii, abychom věděli, jak dále pokračovat. Bude se zabývat i nástavbou a vytvořením sedlové střechy, čímž by vzniklo další patro. Tam by se měly přemístit všechny dechové hudební sekce a v přístavbě školky by měl projektant prověřit možnost vytvoření prostoru pro taneční, dramatický a výtvarný obor,“ upřesňuje Josef Vojta.


Kromě nových učeben a rekonstrukce sociálního zařízení se také uvažuje o vybudování multifunkčního sálu, který by sloužil jak pro potřeby dechového orchestru, tak i pro žáky oboru tanečního a literárně-dramatického. Chybět by neměly ani šatny a speciální učebna pro výuku bicích nástrojů. Zájmem vedení školy je i bezbariérovost, tedy vybudování takových podmínek, aby se tu mohli vyučovat i handicapovaní žáci.

Pro financování rekonstrukce lidové školy by chtěli bystřičtí radní využít státní i krajské granty a dotace. K tomu je ale důležité udělat první krok – vypracovat studii revitalizace stávající budovy. Další kroky budou už otázkou několika etap, které budou časově přizpůsobeny dotačním možnostem.