Nové Město poskytne azyl barmským uprchlíkům

Nové Město poskytne azyl barmským uprchlíkům

Nové Město na Moravě se stejně jako několik dalších zapojilo do programu orientovaného na přemístění barmských uprchlíků z Malajsie.

Jde o program „zaměřený na pomoc nejvíce ohroženým a pronásledovaným uprchlíkům ze zahraničí, jejichž situace není řešitelná bez pomoci a přemístění do třetího státu“. Tito uprchlíci, kteří se z Barmy, kde vládne tvrdý vojenský režim, dostali do Malajsie, by měli v České republice najít svůj nový domov. A jedna z rodin by se měla přestěhovat právě na Vysočinu.

 V tuto chvíli jsou uprchlíci v uprchlickém zařízení, kde musí projít půlročním režimem výuky českého jazyka a připravit se na naše podmínky. „Ministerstvo vnitra se pro tyto rodiny snaží vyhledávat spíše klidnější, malá města, protože tito lidé jsou většinou z venkova. Proto i my patříme mezi města, která byla oslovena,“ vysvětluje starostka Nového Města na Moravě Zdeňka Marková.

Ministerstvo vnitra přislíbilo, že bude spolu s městem řešit jakýkoliv problém, který by mohl s přistěhováním utečenecké rodiny nastat. Pro město z této spolupráce plyne závazek poskytnout od září byt, který má ve svém vlastnictví a dát jej k dispozici uprchlíkům. Kromě toho by zde měla být jakási součinnost s úřadem práce a tak pomoci novým občanům najít práci. „Jsou ochotni přijmout jakoukoliv práci, samozřejmě i nekvalifikovanou. Barmští uprchlíci podle dostupných informací nepatří mezi problémové skupiny,“ dodává starostka.

Nové Město na Moravě zatím ještě nemá žádné zkušenosti s pomocí uprchlíkům. „Možná zapomínáme, ale v minulosti hledalo mnoho Čechů azyl v zahraničí. A tentokrát jsme to my, na koho se lidé obracejí s prosbou o pomoc. Už proto by bylo dobré zkusit to,“ říká Zdeňka Marková. Snad tato premiéra dopadne dobře pro obě strany.