Najdou se finance na záchrannou stanici v Pavlově?

Najdou se finance na záchrannou stanici v Pavlově?

Už od roku 1988 zachraňuje stanice ochrany fauny AOPK ČR v Pavlově u Ledče nad Sázavou ohrožené živočišné druhy. Její existence je ovšem v současné době silně ohrožena.  

Agentura ochrany přírody a ochrany krajiny ČR chce její činnost ukončit koncem letošního roku. Jednou z možností, jak záchrannou stanici nadále provozovat je, že by se stala příspěvkovou organizací kraje. Problémem v tomto případě jsou nedořešené majetkové poměry – část majetku je státu, zbytek patří restituentům.

Stanice ochrany fauny v Pavlově je jedinou státem provozovanou institucí tohoto druhu. Veřejností je znám zejména její výzkum a ochrana vydry říční nebo záchranné chovy ohrožených druhů sov. Ročně se sem dostane okolo tří stovek poraněných živočichů, kteří by ve volné přírodě neměli šanci přežít. Stanice se také zabývá ekologickou výchovou.

Osud záchranné stanice je nyní v rukou zastupitelů kraje Vysočina. Najdou cestu k její záchraně?