Nové rekreační objekty v CHKO?

Nové rekreační objekty v CHKO?

Ačkoliv jsou Žďárské vrchy chataři a chalupáři velmi vyhledávanou lokalitou, nových rekreačních objektů tohoto typu tady moc nenajdete. Hlavním důvodem je desítky let trvající stavební uzávěra pro rekreační objekty v Chráněné krajinné oblasti.

Jedinou výjimku v této vyhlášce tvoří proluka mezi stávajícími budovami. V takovém případě se může stát, že v místě, kde je výstavba nových chat zakázaná, najednou neterénové rekreační objekty vzniknou.

Na Novoměstsku se jedna takováto oblast nachází. Jde o území takzvané Vlachovické cihelny, které slouží plně pro potřeby rekreantů. „Stále častěji se nám objevují žádosti na odkup pozemků v uvedené lokalitě,“ sdělil místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek. „Rada dala za úkol Odboru regionálního rozvoje, aby pro toto místo zpracoval zástavbovou studii. Pozemek budeme muset rozčlenit a případným zájemcům nabízet přímo konkrétní parcely,“ potvrdil místostarosta záměr města připravit výše jmenované území pro rekreační výstavbu.

Podle odhadu Stanislava Marka se v tomto případě jedná asi o čtyři parcely, které by mohly být nabídnuty zájemcům o výstavbu rekreačních objektů.