Územní studie byla představena novoměstským občanům

Územní studie byla představena novoměstským občanům

Koncem února byla jak městským zastupitelům, tak i zúčastněným občanům představena studie týkající se několika zásadních změn a úprav čtyř lokalit Nového Města na Moravě.  

Není to poprvé, co se radnice rozhodla pokusit se o konkrétní změny tváře města. Většinou však zůstalo pouze u úvah. Tentokrát nechalo město vypracovat komplexní územní studii, která řeší nejen přemístění autobusového nádraží do těsné blízkosti nádraží vlakového, ale také nový vzhled Vratislavova i Komenského náměstí.

Ani zastupitelé, ani sami občané města však neprojevili o studii takový zájem, jaký by si zasloužila. Zastupitelů se na semináři sešlo pouze deset z třiadvaceti a podívat se přišly jen necelé tři desítky občanů. Ale i tento malý vzorek obyvatelstva reagoval na předložené plány spíše negativně. „Já osobně nejsem zastáncem veřejného projednávání. To bývá mnohdy zbytečně emotivní,“ zhodnotil výsledek semináře místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Studie se zabývá změnou čtyř lokalit. Konkrétně jde o autobusové nádraží, nádraží ČSD, Vratislavovo náměstí a Komenského náměstí.  „Bez nějakého výhledu je těžké něco řešit, neboť všechny změny na sebe musí navazovat. Není to záměr, který by se dal realizovat za rok nebo za dva, ale je to otázka deseti nebo dvaceti let,“ informuje Stanislav Marek a dodává: „Prvními kroky by mělo být přemístění autobusového nádraží a změna Vratislavova náměstí.“

 

 

Právě ke změně Vratislavova náměstí zaznělo z řad občanů nejvíce připomínek. Nejde pouze o vzhled samotný, reorganizací by prošla i doprava. Podle odpůrců studie by byla zcela zrušena klidová zóna a navíc by došlo i k narušení historické tradice a léty ověřené funkčnosti, což by spolu s plánovaným vykácením zeleně vedlo ke změně zcela zásadní a pro mnohé nepřijatelné. Velké rozčarování přinesl i fakt, že studie nepočítá s borovicemi na náměstí. Ty byly vloni vykáceny a následně nově vysázeny, což někteří z novoměstských patriotů velmi těžce nesli.

Veškeré připomínky byly zaznamenány a vedení města přislíbilo, že k nim bude rozhodně přihlédnuto. Stávající verze územní studie ještě není konečným řešením. Případnými úpravami se budou zabývat další stupně projektové dokumentace. Otázka borovic vyjadřuje pouze názor architekta, který k takovému návrhu přistoupil po konzultaci s dendrology. Protože však byly na nákup a vysázení borovic použity finance z dotací, platí tu pravidlo pětileté udržitelnosti. V praxi to znamená, že nejméně pět let mají jehličnany své místo na Vratislavově náměstí víc než jisté.

Pokud jde o autobusové nádraží, o jeho přemístění se uvažovalo už dávno. Zatím však žádné z bývalých vedení nepodniklo potřebné kroky k realizaci této změny. Na jeho místě by měla vzniknout autobusová zastávka a sedmdesát nových parkovacích míst.

„První změny bychom rádi uskutečnili v horizontu dvou let. Na jejich realizaci by se daly získat finanční prostředky z evropských fondů,“ sdělil záměr radnice místostarosta Stanislav Marek. Každá změna, zvláště pokud se týká centrální části města, rozděluje většinou obyvatelstvo na dva tábory. Jedni jsou pro, druzí naopak bojují za zachování stávajícího stavu. Jde o to domluvit se na určitém kompromisu, který by mohly obě strany akceptovat. Ustoupit ale budou muset jedni i druzí.