Zákon nařizuje obcím podávat informace

Zákon nařizuje obcím podávat informace

Zákon č.106/1999 Sb. upravuje povinnost státních orgánů, územních samosprávných celků a jejich orgánů a veřejných institucí poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Tyto údaje jsou poskytovány na základě žádosti občanů. Města se však s požadavky o sdělení informací setkávají čím dál méně. Například ve Žďáru nad Sázavou zaregistrovali v loňském roce pouze sedm žádostí o informace. „Žádnou žádost jsme neodmítli a nikdo se také neodvolal proti naší odpovědi,“ sdělil starosta Jaromír Brychta. A na co se lidé ptají? Nejvíce je zajímá, jakým způsobem jsou zadávány veřejné zakázky, dopravní řešení ve městě, územní plán nebo rozpočet města.

Nové Město na Moravě přijalo v roce 2008 stejný počet žádostí o informace jako sousední Žďár. Šest z nich bylo podáno písemnou formou, jedna ústní. „V roce 2006 jsme zaznamenali šestnáct žádostí o poskytnutí informací a v roce 2007 patnáct. Vloni už jich bylo pouze sedm,“ říká místostarosta Stanislav Marek. Ani zde nebyla žádná otázka odmítnuta a nevrátila se formou odvolání. Novoměstské obyvatele nejvíce zajímala dodávka tepla do bytových domů, kácení dřevin nebo investiční plán města.

Podle žďárského starosty Jaromíra Brychty mají písemné a ústní žádosti občanů o poskytnutí informací klesající tendenci proto, že většina údajů týkající se města bývá zveřejněna na internetových stránkách. Kromě již zmíněného internetu jsou navíc občané poučeni pomocí vývěsních skříněk a v případě Žďáru nad Sázavou i prostřednictvím infoboxu, který je nainstalován u budovy městského úřadu.