Cyklostezky inspirované pavučinou

Cyklostezky inspirované pavučinou

Člověk může od přírody odkoukat ledacos. Staletími prověřené zkušenosti rostlin a zvířat jsou pak často převáděny do praxe v jakékoliv oblasti lidských oborů.

Podobně i Bystřice nad Pernštejnem našla inspiraci – tentokrát u pavouků. Pavučina, tento životně důležitý výrobek mnohými nenáviděných tvorů, přivedl představitele města na myšlenku vytvořit podobnou síť cyklostezek, které by nejen kopírovaly obvod města v bližších, či odlehlejších kruzích, ale navíc spojovaly určité vzdálenější body s centrem města.

Už letos by se chtělo město pokusit o získání dotace na jednu část plánovaných tratí. Měla by vést podél říčky Bystřice z části zvané Lužánky po Domanínek. „Máme vyřízené vlastnictví pozemků, dokonce i projekt pro územní řízení, ale narazili jsme na jeden problém a tím je územní plán,“ posteskl si místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta.

V územním plánu města se už sice s cyklostezkou počítalo, ale podle něj by měla vést po levé straně řeky. Komplikace spojené s vykoupením pozemků do majetku města ale způsobily, že jediným možným řešením je vytvořit stezku pro cyklisty po pravém břehu. „Nyní čekáme na změnu územního plánu, která by měla vejít v platnost v červnu letošního roku,“ informuje Josef Vojta.

Další z plánovaných vláken pomyslné pavučiny by mělo spojovat Bystřici nad Pernštejnem s necelými pěti kilometry vzdálenou obcí Rozsochy. Trasa by měla být z části asfaltová a z poloviny prašná, čili klasická polní cesta.

Podobná cyklostezka by měla vést i směrem k Domanínu. V souvislosti s ní je naplánována i první okružní trasa: Bystřice – Domanínek – Domanínský rybník – Borovinka – Bystřice. Do ní by byly zařazeny cesty asfaltové, prašné i účelové komunikace, na kterých je malá frekvence automobilové dopravy.

Součástí cyklostezky by měl být i třísetmetrový okruh vhodný pro kolečkové bruslaře, což by měla být, podle místostarosty, ona pomyslná třešnička na dortu.

Město Bystřice se pro budování cyklostezek rozhodlo hlavně z důvodu možnosti získání vysokých dotací, jež nabízí Regionální operační program kraje. „Troufám si říct, že naše šance na získání dotací jsou v tuto chvíli poměrně vysoké,“ říká Josef Vojta a dodává: „žádostí zatím není tolik, což je způsobeno hlavně tím, že vlastnické vztahy jsou někdy nepřekročitelné a nepřekonatelné. Stačí, aby se jeden z vlastníků rozhodl, že tudy cesta nepovede a celý plán se zhroutí.“

Bystřičtí už mají vytipované i vzdálené body, které by chtěli s městem cyklostezkami spojit. „Je to Zubštejn, Pernštejn, Šiklův mlýn a samozřejmě Nové Město na Moravě,“ upřesňuje Josef Vojta.