Další publikace pro Žďár a o Žďáru

Další publikace pro Žďár a o Žďáru

Město Žďár nad Sázavou dává hodně prostoru a financí pro vznik nových publikací. Díky tomu mohla spatřit světlo světa i knížka žďárského učitele Františka Mokrého nazvaná „Město“.  

Slavnostní křest se uskutečnil v Čechově domě. Podle počtu účastníků se dalo usoudit, že zájem o publikaci opět převýší nabídku. Stejně tak se vedlo i první knize Františka Mokrého „Osobnosti“. Vydání bylo ihned rozebráno a na dotisk se dodnes marně čeká.

Představitelé města se netají tím, že vznik nových publikací o městě podporují. A nejen o něm. „My si nenajímáme autory, aby o městě psali, dáváme prostor všem, kteří mají zájem něco takového vytvořit. Míváme vypsaný grant nazvaný „Edice“, o který se mohou ucházet nejenom lidé píšící o Žďáru, ale i o okolních městech a vesnicích nebo i takoví, kteří napíší sbírku básní, knihu pověstí a jiné. Nehodnotíme tady uměleckou úroveň, každá kniha, která takto vznikla, si našla svého čtenáře,“ říká místostarostaka Žďáru nad Sázavou a senátorka Dagmar Zvěřinová.

   

Na křtu knihy nechyběla ani dcera Františka Mokrého s manželem, kteří jako dědici jsou majiteli autorských práv. Kromě krátké ukázky z knížky vyslechli přítomní i pár slov z úst představitelů města Jaromíra Brychty a Dagmar Zvěřinové a editora publikace Vladimíra Trojánka. Ten už má s texty žďárského učitele bohaté zkušenosti, neboť jeho zásluhou vznikla i první kniha Františka Mokrého „Osobnosti“. Ve svém proslovu si mimo jiné postěžoval na chyby, které se v souvislosti se Žďárem nad Sázavou čím dál častěji objevují v literatuře, jako například že Zelená hora je u Žďáru a ne ve Žďáru nebo že ji mnozí píší nesprávně, tedy s velkým písmenem ve slově hora.

  

Kniha byla nakonec pokřtěna a první kusy okamžitě rozebrány. Není také divu, protože publikace je opravdu zajímavá a také velice čtivá.