Solit či nesolit?

Solit či nesolit?

Na zasedání zastupitelstva města bývá leckdy velice rušno. Nejinak tomu je i v Novém Městě na Moravě. Zastupitelé často dlouhé hodiny řeší více či méně zajímavé body programu. A neméně napínavá bývá, alespoň občas, i diskuse.  

Na minulém zasedání zazněl v diskusi zajímavý návrh k zamyšlení, kterým je problém zimní údržby. Nové Město na Moravě nevyužívá výhod solení, ale silnice se zde udržují za pomoci inertního materiálu. Návrh na změnu zavedené tradice přednesl zastupitel Josef Brůna, který k tomuto tématu dodává: „Není mi lhostejné, jak město vypadá v době zimní údržby a po ní. Vzhledem ke zdejším klimatickým podmínkám, kdy je tu téměř šest měsíců zima, je tento způsob údržby poněkud obtížný. Inertní posyp je zde tvořen převážně kamennou drtí a struskovým materiálem. Vlivem změn počasí se z tohoto posypu stává mazlavá a špinavá kaše, která v období jarních měsíců poškozuje životní prostředí a ucpává kanalizaci. Nehledě na to, že se postupně mění v prach a tak znepříjemňuje život všem obyvatelům i návštěvníkům města. Dalším argumentem pro chemický způsob zimní údržby je rychlé vysychání komunikací po jeho aplikaci. Není pak nutné ani pracné shrabávání v jarních měsících. Pokud se podíváte na jiná horská města, mezi které se Nové Město počítá, nikde nevidíte takovou devastaci vlivem zimní údržby.“

 

Myslíte si tedy, že tento způsob zimní údržby nepřináší městu zisk, ale spíše naopak?

„Jistě. Argument, že chemický posyp je dražší, nemůže obstát. Musí se připočítat i další náklady, jako je čištění, údržba kanalizace a jiné. Když se spočítají celkové náklady na chemický posyp, tak jsou nižší a podle mého názoru je tento způsob i šetrnější k životnímu prostředí, než používaný invertní materiál.“

 

Nemyslíte si, že by proti tomuto způsobu zimní údržby mohli protestovat ochranáři? Nové Město na Moravě se nachází v CHKO Žďárské vrchy a na silnicích se tu solit nesmí.

„Nevím, proč by měli být ochranáři proti solení komunikací ve městě. Koncentrace není tak velká, aby zapříčinila devastaci prostředí. Stačí se podívat v okolí, nikde není vidět, že by chemická údržba způsobila nějaké pronikavé hynutí vegetace a podobně. Stejně tak argument, že tato údržba způsobuje korozi automobilů, rovněž neobstojí, protože většina komunikací kolem se solí. A navíc převážná část nových automobilů už je chráněna proti účinkům chemického posypu.“

 

Takže by šlo o solení všech komunikací, jak silnic, tak i chodníků?

„Vzhledem k tradici, která tu je, bych zvolil určitý kompromis. Hlavní silnice, kde je velký provoz, bych zkusil udržovat chemickým posypem, okrajové části, kde mají někteří dojem, že by to ohrožovalo životní prostředí, tam bych použil inertní posyp.“

 

V Novém Městě na Moravě se obyvatelstvo dělí na dvě skupiny. Jedni jsou zastánci a druzí odpůrci stávající zimní údržby. Hlasy, které se ozývají pro solení, jsou však slyšet čím dál častěji.

 

 Návrhem Josefa Brůny se bude město dále zabývat.  Před tím, než však dojde k nějakému rozhodnutí, chce starostka města Zdeňka Marková zorganizovat seminář, na kterém by odborníci vysvětlili zastupitelům všechna pro i proti těchto dvou odlišných způsobů zimní údržby. „Počkáme si na racionální argumenty. Pokud budeme zimní údržbu v příští zimě měnit, měli bychom být připraveni v dostatečném předstihu,“ dodala starostka.