Ptákem roku 2009 je skorec vodní

Ptákem roku 2009 je skorec vodní

Loňský vládce racek chechtavý předal nyní žezlo dalšímu ptačímu druhu, kterým je tentokrát náš starý známý – skorec vodní (Cinclus cinclus).  

Skorec vodní má rád vyšší polohy a vodní toky a krajina Vysočiny je pro jeho potřeby jako stvořená. „Pro Vysočinu je to pták důvěrně známý, žije v bezprostřední blízkosti proudících vod a v podstatě nikde jinde jej nemáme možnost zahlédnout,“ říká mluvčí CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

Skorci sice patří mezi pěvce, ale podle místa jejich výskytu a způsobu shánění potravy by se stejně tak dobře mohli řadit i mezi ptáky vodní. Ve Žďárských vrších se s nimi můžete nejčastěji setkat na řece Fryšávce, kde ochranáři dlouhodobě monitorují hned několik hnízdních párů. „Nejstarší hnízdiště skorců, které na této říčce známe, je tam už třicet let. Monitorujeme zde skorce už od let sedmdesátých a posledních dvacet let pravidelně rok co rok sledujeme, kolik párů na šestnácti kilometrech toku hnízdí. Nejlepší rok byl rok 1994, kdy tam hnízdilo sedm párů. Vloni to bylo o dva páry méně,“ informuje o výskytu skorců vodních Jaromír Čejka. Ochranáři pravidelně tento ptačí druh také kroužkují a zároveň provádí kontrolní odchyty. Podle jejich zjištění udržují skorci vodní trvalé páry.

 

 

Vloni ochranáři nainstalovali více než padesát polobudek a hnízdních podložek na vodotečích tak, aby umožnili skorcům snadnější hnízdění. Navíc se jim podařilo zapojit všechny členy své ornitologické pobočky (která má mimochodem skorce vodního ve svém znaku) do podrobného zmapování hnízdišť tohoto ptačího druhu. „Místa výskytu skorců ve Žďárských vrších máme víceméně pod kontrolou. Na některých vodotečích v kraji Vysočina ale naopak máme jen velmi řídké údaje. Byli bychom rádi, kdyby se nám i tato bílá místa povedla zmapovat. I z tohoto důvodu chystáme velkou expedici na moravskou Dyji,“ sdělil mluvčí CHKO.

Skorci vodnímu se občas přezdívá také vodní kos. Oba ptáci jsou přibližně stejně velicí, ale tím jejich podobnost také končí. Na skorci je zvláště nápadná bílá náprsenka a pozornosti náhodného diváka určitě neunikne ani jeho rychlý a přímočarý let těsně nad vodní hladinou.

 

 

Foto CHKO