Novoměstská „základka“ oslavila čtyřicítku

Novoměstská „základka“ oslavila čtyřicítku

I když čtyřicet let není v případě základní školy téměř žádný věk, přece jen byla oslava čtyř desítek života Základní školy Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě velkolepá.  

Už od 5. března o sobě dali žáci a učitelé zmíněné školy vědět. V Horáckém muzeu uspořádali zajímavou výstavu přibližující historii i současnost zmíněného ústavu. Výstavu plnou fotografií, trofejí i ukázek prací. Celý měsíc mohli návštěvníci zjišťovat, jak velký pokrok škola i její svěřenci za ta léta udělali.

 

Instituce nesoucí jméno literárního kritika a prvního ředitele novoměstské reálky Leandra čecha je na tom podle současného vedoucího pracovníka Mgr. Bohumila Havlíka co se týče počtu žáků a učitelů o něco hůře, než v době jejího založení. I zde se negativně projevil ubývající počet populace. Škola však svým nynějším žákům nabízí možnosti, o kterých se jejich o čtyřicet let starším spolužákům mohlo jen zdát. Vyučování je vedeno moderními metodami, jako je například žáky i rodiči vysoce ceněná daltonská výuka. Žáci se vzdělávají ve výpočetní technice, samozřejmostí jsou i jazykové a sportovní třídy.

 

Vyvrcholením letošních oslav byla akademie, na kterou se přišel podívat nekonečný zástup rodičů a dalších příznivců školy.  Na ní děti předvedli svou zdatnost oboru zpěvu, hudby, tance, přednesu i sportu. „Ví to každé dítě, že ten, kdo vyšil svět, měl barevné nitě, když si k tomu sed.“ Tyto verše se staly mottem celé akademie. A tak každé vystoupení bylo pestré a barevné, slavnostní i úsměvné. Kdekdo si přišel na své a nikdo se nenudil.

 

Popřejme spolu s dětmi Základní škole Leandra Čecha spoustu dalších nádherných let plných dětského smíchu a bez nešťastných slziček. Aby do ní žáci i učitelé chodili alespoň stejně rádi, jako doposud a z jejich dveří vycházeli budoucí studenti a učni, kteří se za své dosavadní vzdělání nemusí stydět a jsou dokonale připraveni na to, co je čeká.