Při podání žádosti o pas počítejte s delší dobou pro vyřízení

Při podání žádosti o pas počítejte s delší dobou pro vyřízení

Blíží se doba letních prázdnin a dovolených. Většina z nás vyráží v tomto období za hranice naší republiky. Někde nám sice stačí k prokázání totožnosti občanský průkaz, existuje však stále ještě hodně míst, která nemůžeme navštívit bez cestovního dokladu – pasu.

V souvislosti se zavedením cestovních pasů s biometrickými údaji je nutné počítat s delší dobou pro vyřízení tohoto dokladu. „Nejde přímo o nové typy pasů. Biometrické údaje byly do pasů zaznamenávány již dříve, tentokrát byl pouze jeden biometrický údaj přidán,“ vysvětluje vedoucí odboru vnitřních věcí MÚ v Novém Městě na Moravě Jana Bartošová.

 

Biometrický údaj je informace, na jejímž základě lze jednoznačně a nezaměnitelně určit fyzickou osobu. V minulosti tuto funkci plnila pouze fotografie, nyní bylo nově zavedeno snímání otisků prstů.  Neužívá se žádná barva, pouze se prst přikládá ke speciálnímu snímači. Z každé ruky se pořizuje otisk jednoho prstu, nevylučuje-li to například zdravotní postižení prstů.

 

Vše by v podstatě mělo být poměrně snadné a rychlé, ovšem ne vždy nové technologie zajišťují i snadnější zpracování. To, co dříve trvalo přibližně patnáct minut, může dnes být otázkou téměř půl hodiny. Své o tom ví i referentka na úseku cestovních pasů Jana Nevrklová. „Zpracování žádosti může zdržet hned několik věcí. Jednak je to fotografie, která musí splňovat určité parametry pevně dané, tak, jak to určuje vyhláška. Biometrický snímek hodnotí program v počítači a musí souhlasit všech patnáct kontrolních bodů, jako jsou například otevřené oči nebo přímý pohled. Pokud něco nesouhlasí, pak musím snímání zopakovat. Systém má určitou časovou prodlevu, takže to trvá o něco déle. Někdy může dělat problém také fyziognomie obličeje nebo u mužů vousy a u žen líčení. Třeba lesk na rtech vyhodnotí počítač jako otevřená ústa. Podobně i podmalované oči se pak jeví jako zavřené.

Další zdržení může nastat při nabírání otisků prstů. Stačí špatně přiložit prst a otisk se musí snímat znovu. Je tu také několikerá kontrola než vůbec dojde k pořízení jednoho konkrétního otisku.

Poslední časovou prodlevu může způsobit podpis, který se snímá přes speciální podložku - tablet. Takto pořízený podpis musí vizuálně souhlasit s podpisem na žádosti a ne každému se to povede hned napoprvé. Důležité je kolmé držení pera stejně jako stejnoměrný tlak na podložku. Podpisy často žadatelé musí opakovat i několikrát za sebou.“

 

 

Vybavení jedné žádosti pak trvá asi dvacet minut, občas se to však protáhne i dvojnásobně. Biometrické údaje se totiž netýkají pouze dospělých, ale také dětí. Snímky by měly splňovat stejné požadavky a podle pracovnic MÚ je někdy velký problém pořídit je přesně tak, jak nařizuje vyhláška.  Pouze u mladších dětí se připouští výjimky z některých požadavků. Není u nich nutný neutrální výraz obličeje, zavřená ústa, čelní pozice hlavy nebo přímý pohled očí. U dětí mladších šesti let se rovněž nepořizují otisky prstů.

 

 

Při podávání žádosti o cestovní pas musíme počítat i s určitou časovou rezervou pro jeho vyřízení. „Nový pas by měl být k dispozici do třiceti dnů tak, jak to stanoví zákonná lhůta. Zpravidla je však dodán do tří týdnů, někdy i dříve. Delší lhůty pro vydání pasů zákon stanoví pro případy, kdy je žádost podána prostřednictvím zastupitelského úřadu. Je možné si vyřídit také pas ve zkrácené lhůtě, ten však bude bez strojově čitelných údajů i bez čipu. V tomto případě lze získat cestovní doklad do patnácti dnů ode dne podání žádosti, i tuto lhůtu se ale snažíme zkrátit na minimum. Některé státy však požadují, aby při vstupu na jejich území měl cestovní pas delší platnost než 6 měsíců, proto není tento typ dokladu vhodný pro všechny cesty do zahraničí“ říká Jana Bartošová a dodává: „Pas s biometrickými údaji má platnost deset let a stojí 600Kč. Výjimku tvoří mladiství do 15 let, jejich cestovní doklad má platnost pět let a stojí 100Kč. Pas bez biometrických údajů má platnost šest měsíců a stojí 1500Kč, pro osoby mladší 15 let 1000Kč.“