Slavkovice v neděli přivítají kardinála Miloslava Vlka

Slavkovice v neděli přivítají kardinála Miloslava Vlka

Nestává se tak často, aby u nás na Vysočině, v malém venkovském kostelíku, celebroval mši svatou nejvyšší český církevní hodnostář, kardinál Miloslav Vlk.  

V neděli se ve Slavkovicích bude konat pouť k Božímu milosrdenství. „Tento svátek se vztahuje ještě k právě uplynulým Velikonocům. Svatá Faustýna Kowalská byla vyvolena k tomu, aby splnila důležité poslání a dle přání Krista založila tradici první neděle po Velikonocích, jakožto svátek Božího milosrdenství a Boží dobroty. Velký důraz na tento svátek kladl již minulý papež, Jan Pavel II.,“ vysvětluje  pallotin Jozef Gruba, farář Jamské farnosti, pod níž spadají i nedaleké Slavkovice.

 

Proč se na tento svátek koná pouť právě ve Slavkovicích?

„Na to by možná lépe odpověděl náš předchůdce, pater Pavel Habrovec, ten má na vzniku tohoto poutního místa největší podíl.  My jsme tu zatím jen velice krátce. Ale pokusím se to vysvětlit. Ve Slavkovicích dříve nikdy nebyla žádná kaple nebo kostel. Náš předchůdce se na začátku svého působení rozhodl, že tady chce vytvořit nějaké krásné duchovní místo, kapli, ve které by se lidé mohli scházet na bohoslužby a modlitby. Jeho myšlenka se postupně vyvíjela a dostávala konkrétní podobu. A vyvrcholila tím, že vzniklo nádherné a dalo by se říct zázračné poutní místo a první kostel v České republice, zasvěcený Božímu milosrdenství.“

 

Vy jste zmínil, že tu nepůsobíte dlouho. Odkud jste sem přišel?

„Naše Společnost katolického apoštolátu, která je také zkráceně nazývána pallotini  (název vznikl od jeho zakladatele Vincence Pallottiho), ukončila své působení v arcidiecézi pražské ve Staré Boleslavi koncem minulého roku. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle nás pozval do této diecéze a předal nám do duchovní péče právě toto místo.“

 

Jak se vám líbí na Vysočině?

„Jsem původem z Polska, nějaký čas jsem působil na Opavsku a Ostravsku, pak ve Staré Boleslavi a teď jsem tady. Připadá mi, že Vysočina je jakýmsi mezníkem mezi severní Moravou a Čechami. Je jiná a zvláštní a musím říct, že se tady nejen mě, ale i mým spolubratřím moc líbí. A velice si také vážíme dobroty a vstřícnosti místních lidí. Takovou obětavost jako zde jsme zatím nikde jinde nezažili.“

 

Slavkovický kostel neusnul na vavřínech, ale stále se tu něco dalšího buduje. Teď je to například nová křížová cesta. Mohl byste o ní říci něco bližšího?

„Křížová cesta souvisí přímo s poutním místem. Jejím autorem je umělecký kovář Pavel Tasovský a my doufáme, že i ona bude požehnána kardinálem Vlkem, který zde bude v neděli sloužit mši svatou.“

 

Osobnost kardinála Vlka jistě přivede do Slavkovic davy poutníků…

„I my s tím tak trochu počítáme. Doufáme, že se na letošní pouti ukáže mnohem více věřících než na loňské, která proběhla 30. března a byla spojena se svěcením tohoto kostela.“

Kardinál Vlk má určitě spoustu povinností, jak se vám podařilo přemluvit jej na cestu do Slavkovic?

„Kardinál Vlk má svou arcidiecézi pražskou a tohle opravdu není jeho region.  A navíc málokdy navštěvuje jiná místa. Ovšem v době, kdy jsme odcházeli jako pallotini ze Staré Boleslavi, poutního místa sv. Václava, tak nám kardinál Vlk řekl, že až se v novém působišti zabydlíme, bude velmi rád, když jej pozveme. Tak jsme ho pozvali a on naše pozvání přijal. Tím nám udělal velikou radost.“

Vy jste se s kardinálem Vlkem již setkal, můžete trochu přiblížit jeho osobnost?

„Kardinál Vlk je jediným kardinálem v České republice. Zároveň je arcibiskupem pražským a já jsem neměl moc možností k jeho bližšímu poznání, protože jsem v jeho diecézi působil jen krátce. Ale přijde mi jako člověk velice vstřícný a příjemný. A vždycky se držel toho, aby se všude setkával i s jinými lidmi, než jen s kněžími a duchovními. Pokaždé jej zajímá, jak v konkrétní lokalitě lidé žijí. A toho si u něj velmi vážím. Naposledy jsem se s ním setkal koncem února letošního roku ve Žďáru nad Sázavou, kde se s ním konala večerní beseda v Městském divadle.“

Kardinál Vlk bude sloužit mši v rámci vaší pouti, co dalšího je v tento den ještě připraveno?

„Program je připraven hlavně pro poutníky – ctitele Božího milosrdenství. Jde o osobní setkání s Kristem, který nám tuto neděli prokazuje svou dobrotu, lásku a milosrdenství. K tomu patří i svatá zpověď. V rámci duchovního programu bude probíhat přednáška spojená s modlitbou a duchovní přípravou k hlavnímu bodu, kterým bude mše svatá.“

Pouť k Božímu milosrdenství se koná každoročně ve Slavkovicích, vždy první neděli po Velikonocích, což letos připadá na neděli, 19. dubna. Více o pallotinech a o poutním místě najdete na www.farnostjamy.cz.

 

PROGRAM :

-          zpovídání 10.00 – 18.00 hod.

-          14.00 hod Svátek Božího Milosrdenství – čím je, proč a pro koho? P. Vojtěch Zubkovicz

-          14.1 hod Důvěra v Boží milosrdenství ničí strategii ďábla. Duchovní program vede P. Vladimír Záleský.

-          14.45 hod Korunka k Božímu milosrdenství

-          15.00 hod Mše svatá. Celebruje kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský