Naučná stezka kolem Zelené hory by měla být hotova do příští turistické sezóny

Naučná stezka kolem Zelené hory by měla být hotova do příští turistické sezóny

Dva okruhy v celkové délce pět a půl kilometru - to je plán na novou pěší trasu nazvanou „Naučná stezka kolem Zelené hory“.

První z okruhů povede okolo Bránského, druhý podél Konventského rybníka. Oba procházejí okolím žďárského zámku a Zelené hory. Na trase jsou plánovány tři dřevěné mostky doplněné jedním betonovým s dřevěným povrchem. Atrakcí pro návštěvníky bude vyhlídkové molo, nezapomnělo se ani na další mobiliář, jako jsou například odpočinkové lavičky nebo informační tabule.

 

Nová stezka je plánována jako pěší trasa, ale budou ji zřejmě využívat i cyklisté. „Trochu se obáváme obvyklých konfliktů, které se odehrávají na smíšených turistických cestách. Ale na druhou stranu nechceme zamezovat ani jedné ze skupin, aby cestu využívaly,“ říká tajemník MÚ Žďár a Sázavou Jan Havlík. Kromě chodců a cyklistů budou moci novou naučnou stezku využívat i vozíčkáři, trasa je plánovaná jako bezbariérová.

 

 

Projekt připravuje město Žďár nad Sázavou v součinnosti se Správou CHKO Žďárské vrchy a vlastníky pozemků. Město si pro tuto akci podává žádost o dotaci kraje, která by mohla pokrýt až 75% celkových nákladů. Finanční objem na naučnou stezku by měl být do pěti miliónů korun. „Letos podáváme žádost, realizace by se měla uskutečnit pokud možno na jaře, aby v době prázdnin příštího roku už bylo vše hotovo,“ informuje Jan Havlík.