Silnice Maršovice – Sněžné bude uzavřena

Silnice Maršovice – Sněžné bude uzavřena

Od 22. dubna až do 22. května bude uzavřena silnice II. třídy číslo 354, konkrétně úsek od obce Maršovice, přes Rokytno, Kuklík až po Sněžné. Důvodem tohoto rozhodnutí je kompletní oprava vozovky.

Objízdná trasa pro automobilovou a nákladní dopravu povede z Nového Města na Moravě do Sněžného přes Věcov, Jimramov, Borovnici a Daňkovice. Autobusové linkové dopravě a obyvatelům Rokytna a Studnic bude průjezd umožněn.

Výjimku bude tvořit několik dnů, po které by měla být realizována pokládka obrusných vrstev. Obyvatelům zmíněných místních částí Nového Města na Moravě bude umožněn pouze průjezd buď na jednu, nebo na druhou stranu uzavírky. Autobusová doprava bude odkloněna a zastávky Paseky, Studnice a hotel Medlov nebudou obsluhovány. Zastávka Rokytno bude přemístěna na křižovatku silnice III. třídy číslo 35314 (Vlachovice – Tři Studně) a účelové komunikace vedoucí do obce Rokytno.

Pokládka obrusných vrstev by podle tvrzení realizátora stavby měla trvat asi tři dny a veřejnost by o dopravním omezení měla být informována v předstihu. Po tyto kritické dny se obyvatelé Rokytna a Studnic, kteří pro svou dopravu využívají autobus, vrátí o pár desítek let zpět. Nejen pro dospělé, ale i pro rokytenské děti to znamená dvoukilometrovou cestu domů od přemístěné zastávky a pro studnické dokonce pětikilometrovou. Na vlastní kůži si tak budou moci vyzkoušet, jaké to bývalo za „starých dobrých časů“, kdy se chodilo všude převážně pěšky. Můžeme jen doufat, že se doba pokládky obrusných vrstev neprodlouží.