„Nepodceňujte kůrovcové nebezpečí“ nabádá kraj majitele lesů

„Nepodceňujte kůrovcové nebezpečí“ nabádá kraj majitele lesů

Vysočina není pouze rájem turistů. Velké množství lesů s převážně smrkovým porostem láká i takové nevítané hosty, jako je například kůrovec.

Lesní zákon sice nařizuje majitelům lesů pokácení napadených stromů, názory odborníků na takto radikální řešení se však různí. Odpůrci tohoto nařízení tvrdí, že kůrovec například podporuje vznik nového a co se týká porostu mnohem rozmanitějšího lesa. I v minulosti podle nich vyrůstaly lesy bez lidského zásahu a příroda si vždycky dovedla poradit sama.

Dalším nezanedbatelným argumentem, který mluví proti kácení, je likvidace semenáčků. Při těžbě je jich zničeno až 80% a majitelům lesa nezbývá, než vysadit stromky nové. V převážné většině případů jde opět o smrky, které budou pak časem opět napadeny kůrovcem. 

Ale ať už jsou argumenty odpůrců kácení sebepádnější, zákon je zákon a majitel lesa jej musí respektovat. Radní pro oblast lesního hospodářství Josef Matějek proto doporučuje obrátit se na odborného lesního hospodáře, který by majitelům lesů poradil, jak se vyvarovat neodborného či nezákonného konání na lesním majetku.