Město poskytne peníze na opravu památek

Město poskytne peníze na opravu památek

Celkem šest objektů na novoměstském Vratislavově náměstí čeká v letošním roce oprava díky Programu regenerace městské památkové zóny.

Na financování oprav se bude podílet stát, město i vlastník. „Město na spolufinancování tohoto programu vyčlenilo částku sto devadesát šest tisíc čtyři sta padesát korun,“ informuje starostka Nového Města na Moravě Zdeňka Marková. Celková částka na regeneraci objektů činí osm set třicet sedm tisíc korun, dotace státu pokryje téměř polovinu nákladů.  

Žádost o podporu z Programu regenerace městské památkové zóny si podalo celkem šest žadatelů. Ti se budou spolupodílet částkou dvě stě čtyřicet tisíc korun. „Mimo jiné bude restaurováno sousoší pohřeb v Karpatech, jehož autorem je rodák z Nového Města na Moravě Jan Štursa,“ říká Zdeňka Marková.

Dalšími objekty, kterých se opravy týkají, jsou římskokatolická fara, kde dojde k opravě a nátěru fasády a čtyři měšťanské domy. Všechny zmíněné objekty se nachází na Vratislavově náměstí. 

V Novém Městě na Moravě se však nebudou obnovovat pouze objekty patřící do městské památkové zóny. Se žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek se na město a kraj obrátili dva zájemci. Peníze budou použity na opravu roubené stodoly na rohu Vratislavova náměstí a ulice Žďárské a obnovu fasády domu na Komenského náměstí. „V tomto případě si padesát procent nákladů hradí vlastník, třicet procent kraj a zbylých dvacet procent přidá ze svého rozpočtu město,“ sdělil místostarosta Stanislav Marek. Celková částka na tyto opravy činí milión tři sta tisíc korun.