Petici proti kácení stromů podepsalo přes osm set lidí

Petici proti kácení stromů podepsalo přes osm set lidí

Záměr zastupitelů Nového Města na Moravě dát Vratislavovu náměstí zcela nový vzhled příliš nadšení z řad občanů nesklidil.

Lidé si vzrostlé stromy, které měly být vykáceny, aby ustoupily jiné parkové úpravě, brání. Městem i městskými částmi putuje petice tohoto znění: „My, níže podepsaní občané města Nového Města na Moravě prostřednictvím této petice nesouhlasíme s vykácením vzrostlých stromů bez ohledu na jejich druh a stav na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě. Souhlasíme pouze s náhradou nenávratně poškozených. Uvědomte si prosím, jaký význam má tato zeleň pro životní prostředí na náměstí, kolik drobných živočichů zde přebývá, kolik hluku, nečistot a prachu v ovzduší zachycuje, jak významný estetický přínos pro vzhled náměstí a celého okolí má.“ Petice má na svém kontě už osm set podpisů a stále přibývají další a další.   

 

Zastupitelstvo města petici projednalo a vzalo na vědomí s tím, že „po zpracování studie a variabilního modelu zamýšlených úprav Vratislavova náměstí bude následovat představení studie a modelu veřejnosti s navazující veřejnou diskuzí nad tímto záměrem a následné opětovné projednání této problematiky v samosprávních orgánech města“.

Vedení Nového Města na Moravě projevuje snahu o veřejnou diskusi. Z tohoto důvodu je na 5. května do gobelínového salónku novoměstského Kulturního domu na sedmnáctou hodinu svolána veřejná schůze, kde představitelé Nového Města na Moravě měli spolu s lidmi, kteří mají o problémy města zájem, diskutovat o nejpalčivějších problémech. „Nechceme rozhodovat bez znalosti názoru občanů,“ říká starostka Nového Města na Moravě Zdeňka Marková.

Radnice nepřistupuje k veřejné diskusi poprvé. Předešlá sezení se ale nesetkala s valným zájmem občanů. „Naše zkušenosti jsou takové, že příliš mnoho lidí na veřejná setkání nechodí. Možná je to způsobeno i tím, že součástí každého zasedání zastupitelstva jsou i hovory s občany. Ale i tam chodí pravidelné tváře nebo ti, kterých se týká konkrétní bod, který je právě zastupitelstvem projednáván. Ale takových občanů, kteří se aktivně nechají vtáhnout do veřejných debat, moc není,“ posteskla si Zdeňka Marková.  

Hlavním bodem diskuse ovšem nebude jen výše jmenovaná petice a změny náměstí. Starostka doufá, že jednání nebude monotematické, ale že se budou projednávat i další palčivé problémy města.