Galerie Barokního umění Evropy již od zítřka

Galerie Barokního umění Evropy již od zítřka

Ve čtvrtek  7. května bude v areálu žďárského zámku slavnostně otevřena expozice Barokního umění, uspořádaná ze sbírek Národní galerie v Praze. 

Jedinečná expozice vznikla díky spolupráci žďárského podniku Žďas a. s., Národní galerie v Praze, rodiny Kinských, ministerstva kultury, města Žďár nad Sázavou a kraje Vysočina. „Expozice bude ve žďárském zámku umístěna dlouhodobě, zatím na osm let s možností dalšího prodloužení.  Je zde přes osmdesát děl z období baroka, všechno jsou to originály z depozitářů Národní galerie v Praze,“ říká Viktor Horanský, zástupce akciové společnosti Žďas. „Chtěli jsme do zdejšího zámku přinést turistickou atrakci srovnatelnou s památkou UNESCO na Zelené hoře. Tím by byla vyvážena solitérnost Zelené hory a do žďárského zámku bychom dokázali přivést návštěvníky se stejnou měrou zájmu a tím je barokní gotika,“ objasňuje cíle projektu jeho kolega Stanislav Růžička.

 

V expozici budou zastoupeny hlavně díla těch umělců, kteří žili a tvořili v době Santiniho. Galerie bude rozdělena na několik částí. V jedné z nich jsou zastoupena díla, která byla vytvořena přímo pro Žďár nad Sázavou. Takto bude prezentována například socha Madony od Matouše Václava Jäckela zapůjčena rodinou Kinských.

 

Další část je zasvěcena slezskému malíři Michaelu Leopoldu Wilmanovi, kde návštěvníci najdou především jeden z jeho nejkrásnějších obrazů – Nanebevzetí P. Marie. Jsou zde vystaveny nejen jeho díla, ale i obrazy jeho syna a jeho dílny.

 

I další jména, která se zde v souvislosti s exponáty objevují, řadí nově vzniklou žďárskou galerii mezi evropské standardy. Ať už jde o Karla Škrétu, Václava Halbaxe, Petra Brandla nebo Jana Kupeckého.

 

A nechybí ani velikáni z oboru sochařství jako je například Matyáš Bernard Braun, Ferdinand Maxmilián Brokof nebo Ignác František Platzer.

 

Cenné exponáty potřebují nejen specifické klimatické a technické podmínky, ale neméně důležité jsou i bezpečnostní opatření. Díla umístěna ve žďárském zámku jsou proto chráněna nadstandardním bezpečnostním systémem a to jak proti požáru, tak i proti odcizení či poškození.

 

Návštěvníci budou procházet celým zámeckým systémem. To znamená, že spolu s průvodcem navštíví nejdříve baziliku Nanebevzetí Panny Marie a poté se v přízemí budovy konventu seznámí s dílem slavného barokního stavitele Jana Santiniho Aichla. Točité schody jej pak zavedou do galerie, kde najde vrchol expozic, které jsou zde zastoupeny. „V každém ze zdejších děl je ukryt nějaký příběh. Ikonografie barokních děl je nesmírně hluboká a zajímavá. A pokud se najdou návštěvníci, kteří budou mít hlubší zájem o galerii jako takovou, tak jim samozřejmě umožníme vstup s průvodcem pouze do galerie,“ říká Stanislav Růžička a dodává:„Národní galerie má v současné době devět svých expozic umístěných pouze v Praze. Tato jediná vybočuje a my si toho velice vážíme.“