Z úcty k předkům

Z úcty k předkům

Každá obec a každé město mají své významné osobnosti a slavné rodáky. Většinou na ně vzpomínáme pouze občas, v době jejich výročí.

Úctu k předkům bychom ale neměli projevovat pouze tím, že na ně občas vzpomeneme. Jedním z projevů naší vděčnosti by měla být například i starost o místo jejich posledního odpočinku.

„Nové Město na Moravě se dlouhodobě stará o několik hrobů významných občanů, kteří už nemají příbuzné a jejich hroby by tak zůstaly zanedbány,“ říká starostka města Zdeňka Marková. Město se v tuto chvíli stará kromě několika válečných hrobů i o několik soukromých. Jedná se o místo posledního odpočinku bývalého starosty města Josefa Jelínka, profesora reálky a náčelníka Sokola Josefa Kořínka, básníka a překladatele Petra Křičky, novoměstského starosty a stavitele Josefa Sadílka, básnířky Elvíry Stárové a Franze Plotzka. Novoměstské gymnázium si zase vzalo za své postarat se o hrob dalšího významného rodáka – akademického sochaře Vincence Makovského.

 

 

Nově se město postará i o hrob malíře, grafika a dřevorytce Karla Němce. S jeho nadčasovou tvorbou se v Novém Městě na Moravě setkáváme takřka na každém kroku. Komu by snad samo jméno nic neříkalo, jistě mu nebudou cizí půvabná sgrafita na kostele svaté Kunhuty na Vratislavově náměstí nebo drobné výjevy na starších měšťanských domech. To je ovšem jen nepatrný zlomek jeho rozsáhlé tvorby. Jeho dílem se mohou pochlubit i další obce, například nedaleké Rokytno, kde vyzdobil budovu školy a místního pohostinství. Byl zván též mistrem linorytu ovšem nejvíce obdivovaná a také nejvíce žádaná byla jeho sgrafita.

Město na umělcův přínos rozhodně nezapomnělo. A protože dnes už nežije žádný blízký příbuzný Karla Němce, rozhodli se novoměstští radní na základě podnětů z řad občanů převzít místo jeho posledního odpočinku do své péče. Proto na letošní rok vyčlenili představitelé města z rozpočtu čtyři tisíce korun, které by měly být použity jako vstupní investice na opravu náhrobku. Samozřejmě že se počítá s dalšími výdaji na standardní údržbu. „Pro město je to záležitost humánní a morální,“ uvedla Zdeňka Marková.