Nad památným stromem se stahují mračna

Nad památným stromem se stahují mračna

Lípa širokolistá, jediný památný strom na území Nového Města na Moravě, má na kahánku. Její zdravotní stav je podle vyjádření mykologa tak špatný, že ji doporučuje skácet.

Památný strom se nachází v areálu novoměstského katolického hřbitova. Jeho stáří je odhadováno na tři sta šedesát let a byl prý zasazen na počest Vestfálského míru. Obvod kmene letitého velikána je šest set dvacet sedm centimetrů.

Bohužel dřívější síla a krása mohutného stromu je ta tam. Na jeho nynějším žalostném stavu se zřejmě podepsala i dřívější nesprávná péče. Centrální dutina památné lípy byla totiž v minulosti vyplněna cementovou plombou. Tento zásah způsobil, že dutina nevětrá a kmen je tak méně odolný proti parazitům.

V loňském roce, kdy se při červnové vichřici ulomila jedna z větví, která poškodila hřbitovní zeď a náhrobky, bylo nutné zredukovat obvod koruny. Tím se z původního krásného stromu stalo pouhé torzo, podle ochranářů však natolik stabilizované, že je velmi nepravděpodobné, že by strom způsobil nějakou další škodu.

Znalecký posudek vypracoval specialista na dřevokazné houby a soudní znalec v oboru mykologie Petr Vampola. Ve své zprávě mimo jiné uvádí, že lípa je napadena houbovými parazity spálenkou skořepatou a lesklokorkou tmavou. „V obou případech se jedná o velmi nebezpečné parazity, působící intenzivní hnilobu kořene a bazální části kmene. Hnilobu způsobenou těmito druhy není možné léčit ani zastavit.“ Odborník je toho názoru, že u stromu nastane postupné odumírání a doporučuje napadenou dřevinu odstranit.

Opačný názor ale zastávají ochranáři. Ti se domnívají, že není nutné strom skácet. I přes možnou destrukci kmene doporučují pouze vyjmutí cementové plomby a zastřešení vzniklého otvoru tak, aby se zabránilo vniknutí vody do dutiny. Je to podle nich poslední možnost pokusit se památný strom zachránit.

V současné době se čeká na rozhodnutí města. To zatím váhá. Rada města má obavu, že se otázka skácení památného stromu stane předmětem velkých diskusí. „Chceme si být jisti, že pokud dáme souhlas k pokácením stromu, že to bude názor většiny,“ uvedla starostka Zdeňka Marková. I z tohoto důvodu se uvažuje o tom, že konečné rozhodnutí nebude pouze na radě, ale na městských zastupitelích.