Nejde o peníze, ale o princip

Nejde o peníze, ale o princip

Údržba zeleně podél silnic byla ještě před dvěma lety úkolem majitelů komunikací. Se změnou zákona o pozemních komunikacích najednou přešla odpovědnost za údržbu krajnic v intravilánu obce na obce samotné.

Města a obce tak musí ze svého rozpočtu vyčlenit další peníze, které by se podle nich daly investovat úplně jinak. Některé z nich se novému nařízení dlouho bránily, ale nakonec jim z důvodu bezpečnosti řidičů, nezbylo nic jiného, než s údržbou krajnic začít.

 

„Město Bystřice nad Pernštejnem už také podlehlo tlaku ze strany Ředitelství silnic a dálnic. Vyčlenili jsme ze svého rozpočtu částku zhruba dvaceti tisíc korun, kterou použijeme na posečení těchto úseků,“ říká starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska a dodává: „Ale nemyslím si, že boj končí, budeme pokračovat dál. Zatím jsme ustoupili a sečení zaplatili, protože jinak by silnice zůstala neudržovaná. Fakturu za sečení ovšem zašleme Ředitelství silnic a dálnic, které je vlastníkem komunikace.“ Ředistesktví silnic a dálnic už dalo jednoznačně najevo, jak s fakturou naloží. Podle nich tam, kde neexistuje objednávka, není důvod k placení.

 

Města a obce mají na údržbu silnic a jejich bezprostředního okolí jednotný názor. Podle nich má udržování krajnic zabezpečit jejich vlastník. „Tady nejde o peníze, ale o princip. Když si chceme k silnici dát například nějaký směrovník nebo rozcestník, pak se musíme jít zeptat majitele, zda vůbec můžeme na jejich pozemek vstoupit a něco tam umístit. Ale když se tam má posekat tráva a odstranit například popadané větve stromů, tak v tu chvíli to najednou toho majitele není a zničehonic je to obce, která se má postarat o veřejnou zeleň. To se nám zdá podivné. Pokud mám rozhodovat tak je to moje a v případě, že se mám starat, tak už to moje není,“ vysvětluje svůj negativní postoj k údržbě krajnic bystřický starosta.