Veřejná diskuze: Co tíží jednotlivé části Vysočiny?

V průběhu srpna se v každé z patnácti obcí s rozšířenou působností na Vysočině uskuteční druhá setkání místních partnerství – skupin aktivních občanů, představitelů místních samospráv, podnikatelů a zástupců dalších sektorů z celého spádového území. Tématem otevřených veřejných diskuzí, na které jsou zváni všichni obyvatelé daných území, bude další rozvoj jednotlivých částí Vysočiny, zejména ve vazbě na evropské peníze.

Cílem setkání je v otevřené debatě říci a zaznamenat to, co jednotlivé lokality Vysočiny a subjekty zde působící potřebují pro svůj rozvoj a do čeho je třeba nejvíce investovat.

Účastníci v červnu proběhnuvších prvních setkání místních partnerství i další oslovené subjekty již poskytli organizátorům diskuze své názory na problémové oblasti i nápady, jak některé problémy v budoucnu řešit. Účastníci setkání se budou s odbornou pomocí snažit tyto prvotní nápady upřesňovat a propojovat tak, aby se co možná nejvíce zvýšila jejich šance na získání podpory z EU v následujících letech.

Setkání jsou součástí velkého krajského projektu „Partnerství pro Vysočinu“, jehož úkolem je připravit subjekty v kraji i kraj jako celek na čerpání podpory z evropských fondů v příštím programovacím období 2007-2013.

V tomto období bude mít Česká republika poslední možnost čerpat peníze z evropských fondů, a to v několikanásobně větším objemu než dosud. Na projekty, jejichž prostřednictvím se čerpání uskutečňuje, budou však kladeny větší nároky, než jsou ty současné. Proto se kraj prostřednictvím tohoto projektu snaží zjistit, jaké potřeby mají obyvatelé jednotlivých částí Vysočiny, a pomoci s přípravou kvalitních projektů, které by tyto potřeby naplňovaly.

Harmonogram setkání s daty a místy konání jednotlivých schůzek je k dispozici na www.partnerstvi-vysocina.cz.

více informací:

Dita Tesařová, Odbor regionálního rozvoje KrÚ kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava, 564 602 538, 724 650 228, tesarova.d@kr-vysocina.cz