Svatý Petr a Pavel se rozezní na svůj svátek

Svatý Petr a Pavel se rozezní na svůj svátek

Obec Mirošov má mnoho zajímavostí. Mezi ně patří například i zvonička zasvěcená sv. Petru a Pavlovi. Už od nepaměti oznamoval poněkud nakřáplý zvuk zdejšího zvonu neblahé události.

Kdy přesně zvonička vznikla, se nepodařilo zjistit. Pravděpodobně byla postavena koncem 19. století. Záznamy o stavbě se ztratily a pamětníci už také nejsou mezi námi. Proč a za jakých okolností byla postavena, se už můžeme jen dohadovat. Jisté však je, že vznikla na dvou soukromých pozemcích. Vše ostatní jsou pouze pověsti odedávna kolující mezi mirošovskými starousedlíky. „Říká se, že se skupina sedláků dohodla, že si postaví zvoničku. Vybrali proto parcelu, která byla majetkem dvou sousedů. Z jedné poloviny zvonička stála na parcele pana Dostála a z poloviny druhé na parcele pana Vališe. Z toho důvodu také nemohla být zapsána ani do katastru obce Mirošov. Když jsme pak zjišťovali možnosti dotace na různé opravy, zjistili jsme, že kaplička není nikde evidována,“ přibližuje osudy zdejší zvoničky starosta obce Miloš Štursa.

Obec se chtěla o zvoničku postarat. Proto se dohodla s majiteli pozemků na odprodeji. Díky jejich vstřícnosti získala v roce 2005 parcely za symbolickou částku – jednu korunu. Konečně mohl být učiněn zápis do katastru nemovitostí a mohlo se začít s renovací. V roce 2007 se díky přispění kraje Vysočina oprav dočkala střecha a o rok později byly vyměněny vstupní dveře, obnoveny venkovní omítky a oplocení.

K mirošovské zvoničce patřil samozřejmě také zvon. Nebyl však odlit z pravé zvonoviny. „Byl železný a používal se pouze jako umíráček. Zvon měl jednu vadu. Při odlévání tu zřejmě vznikla nějaká vzduchová bublina. To místo časem prorezivělo a zvon postupem času získal nepěkný nakřáplý zvuk. Navíc jsme uvažovali o instalaci elektrického zvonění, proto jsme se rozhodli zvon vyměnit,“ vysvětlil rozhodnutí obce zakoupit nový zvon, Miloš Štursa.

Své požadavky sdělila obec odborné firmě a nový zvon je na světě. Jméno podědil po svém předchůdci. Čerstvě narozený, osmatřicetikilový sv. Petr a Pavel bude mít ale o něco více práce. „Bude zvonit ráno v šest hodin, pak v pravé poledne a večer v osmnáct hodin. Navíc ještě každý pátek v patnáct hodin.“

Na přání mirošovských občanů byl v sobotu, 6. 6. v šestnáct hodin nový zvon slavnostně požehnán katolickým knězem zdejší farnosti Mgr. Pavlem Römerem. „Sešlo se tu asi osmdesát pět lidí jak z Mirošova, tak i z okolních obcí. Místní ženy nachystaly vynikající pohoštění, napekly koláčky a cukroví. My jsme navíc přidali nějaké buřty z udírny,“ pochvaloval si úspěšnou akci starosta.

Zvon sv. Petr a Pavel už je sice požehnán, ale na jeho hlas si budou muset mirošovští ještě nějaký čas počkat. Poprvé se rozezní na svátek Petra a Pavla, tedy 29. června o šesté hodině ranní. „Tóninu jsme odhadovali, většina se přikláněla k Céčku. Zkoušeli jsme to za pomoci kytary, nakonec jsme se zeptali odborníků a ti nám potvrdili, že zvon bude znít v tónině C.“