Jaká bude „Muzejní noc“?

Jaká bude „Muzejní noc“?

Určitě trochu tajemná a neméně strašidelná. Vždyť se odehraje na území bývalé tvrze. Ve zdech, které toho už spoustu pamatují a hodně zažily. Snad nejvíce o tom ví ti, kteří zde dnes sídlí. Tedy pracovníci Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou.

Nejde sice o pamětníky, ale o svém „přechodném bydlišti“ ví opravdu hodně. Například i to, že pojmenování „tvrz“ není pouze nějaký místní název a výmysl: „I když se to na první pohled nezdá, jde o v jádru gotickou tvrz, ovšem nesčetněkrát přestavěnou. Naposledy to bylo po požáru z května 1945, kdy tvrz vyhořela i s mnoha dalšími žďárskými domy, které vzplály v důsledku bojů s ustupujícími německými vojsky,“ vysvětluje historik Stanislav Mikule.

Každá správná stará budova má své strašidlo. Jak je tomu u vás?

„Pověst o strašidle naše tvrz bohužel nemá. Jsme ale v sousedství kostela sv. Prokopa, u nějž byli kdysi pochováni dva neklidní bratři, kvůli kterým věžný troubil jen do tří světových stran. V tu, kde byli pochováni, se troubit neodvážil, protože když zatroubil, dostal pohlavek ze záhrobí.“

Má své strašidlo město Žďár?

„Ve Žďáře a jeho okolí by se pár strašidel určitě našlo. Jeden hejkal byl v lese Kuželka (dnes Žďas), jiný se utábořil za klášterem směrem na Prahu, ve městě byli pohřbeni oni neklidní bratří. Pravým žďárským strašidlem je ale duch vrchního Jana Aloise Ulricha. Tenhle správce žďárského panství měl trochu smůlu, že vykonával své povolání v době napoleonských válek a velkých společenských změn, ke kterým se vždy stavěl v první řadě se zřetelem na zájmy své vrchnosti. A tou byl tehdy stát (Svatá říše římská národa německého a z ní v roce 1804 vyčleněné Rakouské císařství). Došlo zde navíc k  vykonstruované helvétsko-frajmaurské rebelii (vzpouře protestantů a zednářů proti vrchnosti), která mu na popularitě určitě nepřidala. Ulrich tak měl po smrti v katastru obce Zámek Žďár (dnes Žďár nad Sázavou 2) strašit až do té doby, než bylo jeho tělo exhumováno a za pomoci kněze a kata „znehybněno“. Pověst praví, že mu byla srubnuta hlava a do ní nasypán mák. Kolik zrnek máku má v hlavě, tolik let nebude strašit. Problém je, že dnes už asi lebka neexistuje, mák je tak z ní pryč a Ulrich může opět strašit, přičemž mu je jedno, je-li den, nebo noc. Vrchní Ulrich byl ale spravedlivé strašidlo a tak by si na něj měli dávat pozor zvláště nepoctiví úředníci.“

Co je pravdy na tom, že vrchní Ulrich sál lidskou krev?

„Vůbec nic. Narážíte patrně na v pondělí na ČT 1 odvysílaný díl seriálu „Strážce duší“. Náš v posledních letech asi nejznámější záhadolog PhDr. Arnošt Vašíček pro svůj příběh skloubil několik různých pověstí a omylem tak stvořil žďárskou upírskou legendu, jejíž odraz se objevil i v jednom dílu pořadu pro mladé diváky „Záhady Toma Wizarda“. Vrchní ve skutečnosti sice vstával z hrobu, ale jen strašil. Proto jde o tzv. vampiristickou pověst, která vypráví o nemrtvém, který neměl v hrobě klid a jehož tělo netlelo. Není to však klasická upírská pověst, protože neexistuje jediná zmínka o tom, že by někomu pil krev – snad krom svých poddaných, ale těm ji pil jen za živa a obrazně.“

Co mohou očekávat návštěvníci, kteří se „Muzejní noci“ zúčastní?

„Zajímavý zážitek. V prostorách Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou je totiž instalována výstava „Svět žďárského měšťana“, věnovaná 75. výročí muzejnictví v Žďáře. Výstava bude „Muzejní nocí“ otevřena. Návštěvníci tak navštíví ve zkratce měšťanský dům, jeho předsíň, přijímací salón, kuchyni, ložnici a pracovnu pána domu i místo, určené k modlitbě. Kromě běžných artefaktů zde narazí i na různé zajímavosti a překvapení, někdy poněkud humorného rázu. Protože jde o výstavu výroční, mnohé z exponátů budou patřit ke kategorii muzejních sbírkových předmětů, které se běžně nevystavují. V rámci „Muzejní noci“ bude výklad průvodců ozvláštněn různými pikantními historkami ze soukromí našich měšťanů, včetně někdejších pánů starostů. To vše bude nasvíceno pouze večerním osvětlením. Zářivky budou mít ve výstavních prostorách volno.“

Je to pravidelná akce?

„Ano a ve světě má již celkem úspěšnou tradici. V České republice bude letos pořádán její pátý ročník. Naše muzeum se do ní letos zapojuje poprvé. Muzejní noc se koná v termínu od 15. května do 20. června a mnohá muzea se snaží, aby si nekonkurovala s muzei v okolí.“

Jak dlouho výstava potrvá?

„Od muzejní noci až do 19. srpna. Otevřena je kromě pondělí každý den od 9 do 12 hodin a od 12:30 do 17 hodin. Větším skupinám návštěvníků, jako jsou například školní třídy nebo výlety, doporučujeme objednat si prohlídku na telefonním čísle 566 688 116. Tentokrát to není pouze z prostého důvodu, aby se nám návštěvníci do muzea pohodlně vešli, ale také kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením.“

Je nutné ještě připomenout, že muzejní noc proběhne v sobotu, 13. června, v době od osmé hodiny večerní. Přesně o půlnoci prohlídka končí a brány tvrze se uzavřou. Ale možná budete mít cestou domů štěstí a potkáte některé z tradičních žďárských strašidel.