Objížďkové prázdniny ještě zdaleka nekončí

Objížďkové prázdniny ještě zdaleka nekončí

Od 1. srpna až do 30. října je oficiálně povolena uzavírka silnice II/354 mezi Novým Městem na Moravě a Svratkou.

Jednání, ke kterému kraj přizval starosty dotčených obcí a zpracovatelskou firmu, nebylo tentokrát zrovna jednoduché. Jednak jde o poměrně dlouhý úsek, dalším problémem bude vybudování tří nových propustí mezi Sněžným a Svratkou a konečně realizátor stavby má tentokrát doslova šibeniční lhůtu na organizaci příprav a objížděk. Poslední jmenované nejsou zatím úplně dořešeny, stejně jako neméně důležitá autobusová doprava.

Jisté je, že oprava silnice započne na křižovatce se silnicí I. třídy č. 19, tedy u supermarketu Billa v Novém Městě na Moravě. Opravován bude průtah městem směrem na Maršovice a Rokytno. „Paradoxně by měla být odfrézovaná i nová vozovka, která začíná za železničním přejezdem a končí v Maršovicích. Zdá se mi to nelogické, zvláště když přihlédnu k tomu, v jakém stavu je například vozovka na ulici Žďárské a obě zmíněné silnice jsou v majetku kraje Vysočina,“ podivuje se nad plánovanou rekonstrukcí starostka Nového Města na Moravě Zdeňka Marková.

Oprava silnice je rozplánovaná do několika etap. Povolená uzavírka je sice až od 1. srpna, ale s frézováním se začne už 27. července: „Začíná se u Billy, takže o víkendu 1. a 2. srpna by mělo být uzavřeno Nové Město na Moravě. Frézovat se bude ještě za provozu, ale při pokládání koberce už musí motoristé počítat s uzavírkou. Problém bude i s autobusovým nádražím, proto bylo domluveno, že se inkriminovaný úsek bude dělat v sobotu 1. srpna a to z toho důvodu, že v tento den tu zajíždí a parkuje nejméně autobusů z celého týdne. Autobusy by v sobotu měly zastavovat na Vratislavově náměstí,“ přibližuje průběh první etapy místostarosta Stanislav Marek.

Protože jde při rekonstrukci silnice o práci venku a ta je vždy závislá na počasí, nedokáže dnes nikdo říct, kdy a jaký úsek bude uzavřen. „Dořešeny nejsou ani autobusové spoje, uvažovalo se dokonce i o tom, že by po dobu jednoho měsíce autobusy v úseku Sněžné - Svratka nejezdily vůbec,“ informuje Stanislav Marek a dodává: „Budeme se snažit, aby takové situace byla ušetřena naše místní část Rokytno. Pokusíme se domluvit opravu cesty mezi Vlachovicemi a Rokytnem, která by po dobu rekonstrukce silnice mohla sloužit jako objízdná trasa a to i pro autobusy.“ To by bylo výhodné i pro obyvatele části Nového Města zvané Holubka a obce Maršovic. Ti by totiž museli po určitou dobu jezdit například z Vratislavova náměstí domů přes Tři Studně, Fryšavu a Sněžné.

Plánovaná uzavírka:

1. 8. od Billy po Komenského náměstí Nové Město na Moravě

2. 8. – od Komenského náměstí po křižovatku se silnicí II/360 Masarykova ulice

3. - 5. 8. – úsek od kolejí do Maršovic

Od 7. 8. By měla úplná uzavírka po jednotlivých úsecích pokračovat až do Svratky.