Kašpar, Melichar a Baltazar

Kašpar, Melichar a Baltazar

Na Tři krále o krok dále. Anebo také na Tři krále zima stále, říkají nám pranostiky. Ale kdo to vlastně byli oni bibličtí Tři králové, které už pomalu známe jen z koled, z betlémů a lidových rčení?

Patřili mezi ty šťastné, kteří byli svědky narození Ježíše. Byli to mudrcové nebo také mágové z východu, kteří přišli do Betléma hledat nového židovského krále a poklonit se mu. Nebo to mohli být také astrologové, kteří sledovali pohyb nebeských těles. Cestu prý jim ukázala hvězda či zvláštní uskupení na obloze. Podle matematika astrologa a astronoma Johannese Keplera šlo o  velkou konjunkci Jupitera se Saturnem v souhvězdí Ryb, která se v té době potřikrát opakovala na noční obloze. Přiblížené obou planet mohlo působit jako boží znamení.

Původně nebyl počet mudrců jasný. Podle syrských a arménských písemných zpráv jich prý bylo dokonce dvanáct. Nakonec se ale usoudilo, že do Betléma přišli pouze tři. To podle počtu darů – mudrcové totiž přinesli spasiteli myrhu, kadidlo a zlato. Není bez zajímavosti, že Řekové, Římané i Židé považovali trojku za magické číslo.

Tři mudrcové nebo také králové, byli pak pokřtěni svatým Tomášem. Přijali jména Kašpar, Melichar a Baltazar.

Kašpar – toto jméno by se dalo přeložit jako „strážce pokladů“. Jeho původ je aramejský nebo perský.

Melichar – je to v podstatě obměna hebrejského jména Melchior což znamená „král světla“ nebo také „můj král je světlo“.

Baltazar – jméno babylonského původu. Značí „ochraňuj život králi. Baltazar měl podle evangelia svatého Matouše tmavou pleť.  

Pokud můžeme věřit legendám, všichni tři nakonec zemřeli pro víru Kristovu. Nám po nich ale přece jen něco zůstalo. Postavičky králů ve vánočních  betlémech, které si stavíme pod stromečkem. Koledy, ve kterých se  zpívá o třech králích, kteří přicházejí k nám a vinšují štěstí a zdraví. A také lidové pranostiky.

Svátek Tří králů připadá na šestý leden. Egypťané si prý připomínají křest ve vlnách Jordánu. V tento den se prováděl obřad žehnání vody.

A pranostiky, které s e s šestým lednem spojují? Kromě těch nejznámějších jsou tu ještě i některé méně užívané. Například že třpytí-li se hvězdy noc před Třemi králi, rodí se bílí beránci. Nebo že pokud je na obloze na Tři krále mnoho hvězd, urodí se hodně bramborů. Tak se nezapomeňte šestého ledna v noci dívat na oblohu, možná se vám podaří trochu poodhalit tajemnou budoucnost. Alespoň co se nastávající úrody brambor týče.