Město a policie podepsaly dohodu o spolupráci

Město a policie podepsaly dohodu o spolupráci

Dlouhodobá spolupráce mezi městem Žďárem nad Sázavou a Policií ČR byla v minulých dnech stvrzena „Dohodou o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku“.

Smlouva byla uzavřena na základě novelizace zákona o policii. Ta umožňuje uzavírat takovéto dohody a nastavit je tak, aby vyhovovaly dané lokalitě. Každý region má své specifické problémy, na které je nutné se zaměřit.

„Vždycky jsme velmi úzce spolupracovali jak s Městskou policií, tak i s městem samotným. Dohoda vychází z této dlouhodobé spolupráce,“ říká nadporučík Lubomír Štěfáček, zástupce velitele obvodního oddělení Policie ČR ve Žďáru nad Sázavou.

A který problém je pro Žďár nad Sázavou nejpalčivější? „Je to samozřejmě budova železničního nádraží, kde se nám pravidelně shlukovaly osoby bez domova,“ uvádí nadporučík Štefáček. Podle něj jde o dlouhodobý sociální problém, který se ale postupně v rámci vzájemné spolupráce daří řešit. „Jednak tam jsou vysílány pravidelné hlídky jak městské, tak i státní policie, jednak tam působí sociální odbor, který pro tyto osoby zabezpečuje různé potřeby. V neposlední řadě dochází i k modernizaci stávající budovy. To má za následek její menší přitažlivost pro osoby bez domova. Vstupují tam další firmy a jiný sociální aspekt.“

Bezdomovci se ale ze Žďáru nevystěhovali. Přesunuli se do přilehlých lesních porostů, které jsou pro ně v letních měsících ideálním působištěm. „Mají svůj stan a občas přespávají i v krmelcích. Stanují na soukromém pozemku a tak policie nemůže zasáhnout,“ posteskl si nad otázkou bezdomovců starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír Brychta. Město má při tom i azylový dům pro osoby bez domova. Ty mají ale mnohem raději volnost bez jakéhokoliv omezování. „Mnozí bezdomovci jsou v úzkém kontaktu s osobami sociálně slabými, kteří žijí takříkajíc na hraně. Ty zatím vlastní byt nebo mají kam jít a ostatní se občas zdržují u nich,“ dodává zástupce velitele obvodního oddělení Policie ČR ve Žďáru nad Sázavou.

Dohoda o spolupráci se ale netýká pouze bezdomovců. Kromě ochrany bezpečnosti osob a majetku, ochrany veřejného pořádku, dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, pátrání po osobách a věcech a odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů je v ní zahrnuta i prevence kriminality, prohlubování komunikace s veřejností a další. „Je to jeden z pilířů nové tváře policie. Zákon nám umožnil uzavírání dohod s městy a obcemi a my chceme v tomto směru pokračovat. Snažíme se ale i o další aktivity. Například být už ráno v inkriminovaných hodinách na přechodech u škol, a pokud nám to výkon služby dovolí, tak i v hodinách odpoledních. Snažíme se navázat bližší vztah s obcemi a to zejména v oblasti komunikace a výměny poznatků,“ říká nadporučík Lubomír Štěfáček.