Stoleté výročí oslavili hasiči symbolicky – vodou

Stoleté výročí oslavili hasiči symbolicky – vodou

Sto roků od založení jakéhokoliv spolku je vždy velkým důvodem k oslavám. Letos se takováto příležitost naskytla hasičům z Fryšavy pod Žákovou horou.

I když je to při stoletém výročí k nevíře, je pravdou, že fryšavský hasičský sbor patří mezi ty mladší. Byl založen 14. března 1909 a to díky učiteli zdejší obecné školy Františku Ehrenbergerovi, který se stal prvním jednatelem tohoto spolku. Pro přijímané členy platila přísná pravidla: „Údem činným může se státi každý mravně zachovalý, tělesně zdravý občan, nejméně 18 let mající.; přispívajícím je ten, kdo se zaváže jednotu pravidelným peněžitým příspěvkem podporovati.“

Dnes už sice nejsou do fryšavského sboru přijímány „údy činné“ ani „údy přispívající“, ale jeho náruč je novým členům stále otevřena. Tady, stejně jako jinde, je často zapotřebí každé ruky, která je schopna a ochotna pomoci.

Fryšavští hasiči věnovali přípravě svého výročí velkou péči. O to větší bylo jejich zklamání, když po celé slavnostní odpoledne vytrvale pršelo. Jejich kolegové z okolních sborů sice přijeli a zúčastnili se slavnostního nástupu, pak ale většina z nich vzala nohy na ramena a raději odjela domů, do sucha. Není divu, neboť jen po absolvování úvodních ceremoniálů byli všichni úplně promočeni.

Kvůli počasí odpadla i slibovaná ukázka zásahu, slavnostní projevy byly zkráceny na minimum a nakonec nezbylo než se přestěhovat do místního kulturáku. Ale i tak si hasiči svůj den užili. K tanci a poslechu tu hrála dechová hudba Slavkověnka posléze vystřídaná skupinou BARELROCK. Pivo a víno teklo proudem a uzené maso chutnalo vevnitř možná ještě lépe, než venku, kde pršelo a pršelo a pršelo.