Devadesátkou přes obec? Zákon neporušíte

Devadesátkou přes obec? Zákon neporušíte

V České republice platí při průjezdu obcí omezená rychlost na padesát kilometrů v hodině. Může však nastat situace, kdy ani devadesátkou v obci zákon neporušíte.


V České republice platí při průjezdu obcí omezená rychlost na padesát kilometrů v hodině. Může však nastat situace, kdy ani devadesátkou v obci zákon neporušíte.

Začátek a konec obce je označen dopravními značkami. To se ale netýká takzvaných účelových komunikací. Pojmem účelová komunikace je označována taková komunikace, která umožňuje „dopravní spojení výrobního závodu, uzavřených prostorů, osamělých objektů a podobně se sítí silnic a místních komunikací nebo vytvářející dopravní spojení uvnitř uzavřených prostorů a objektů; může být zcela nebo částečně nepřístupná veřejnému provozu.“ Jejich vlastníkem nebývá obec, kraj ani stát.

Účelová komunikace nebývá označena žádnou zvláštní dopravní značkou a běžný občan většinou ani neví, že se na takovéto cestě nachází. Tato silnice se také neoznačuje dopravními značkami, které avizují začátek a konec obce. A tady je kámen úrazu. Pokud tedy přijíždíme do obce po této trase, nemusíme snížit rychlost na povinnou padesátku, ale můžeme dál pokračovat povolenou devadesátkou. Policisté nad tímto problémem krčí rameny, pracovníci městských úřadů odboru dopravy říkají jediné: „Doufejme, že takovýto případ nebudeme muset nikdy řešit.

Na Vysočině máme takovýchto cest a silniček poměrně hodně. Většina z nich byla budována jako rychlá „spojovačka“ mezi jednotlivými obcemi a také mezi obcemi a zemědělskými družstvy. Místní, znalé poměrů, většinou ani nenapadne pokračovat v rychlé jízdě. To se ovšem nedá říct o návštěvnících, kteří ovšem mají omluvu. Nemohou vědět, že silnice zakreslená v mapě je pouze účelovou komunikací. Žádné označení rovná se žádné omezení.