Kam 1. srpna? Přece na „Slavnost udělení praporu“!

Kam 1. srpna? Přece na „Slavnost udělení praporu“!

Udělení obecního symbolu je významným mezníkem v životě každé obce. Ale dojít až k cíli není vždy zrovna jednoduché. Nejdříve je třeba najít někoho, kdo znak navrhne, poté jej musí schválit Parlament ČR no a pak může být teprve používán.

Před nedávnem obdržela toto privilegium obec Vlachovice, což hrdě potvrzuje i starosta Josef Petr. „Obec Vlachovice svůj prapor nikdy dříve neměla. Původně jsme spadali jednak pod Rokytno a pak později pod Nové Město na Moravě. Vlachovice samostatně fungují až od roku 1992. Prapor a znak je symbolikou obce, proto jsme se pro tento krok rozhodli i my.“

Vlachovický znak je složen ze stříbrné lípy se zlatým kmenem, nad ní se v oblouku klene pět zlatých pěticípých hvězd. Po každé straně lípy vyrůstá osm zlatých obilných klasů. Návrh pochází z dílny heraldika a uměleckého grafika Jaroslava Petra. Znak vychází z původní pečeti, která byla obci udělena v roce 1746. Na ní byla znázorněna lípa v obilném poli a nad ní pět hvězd s nápisem „PE. POCTIVI OBCE WLACHOVICE 1746“.

Udělení obecních symbolů, to je rozhodně důvod k oslavám. A ty ve Vlachovicích by měly být velkolepé. I když má obec pouhých sto třicet obyvatel, dává si na přípravách opravdu záležet.

Začátek oslav je naplánován na druhou hodinu odpolední. A aby nezůstalo pouze u jedné události, rozhodli se Vlachovičtí i k dalším aktivitám. „V sobotu 1. srpna u nás bude „Slavnost udělení praporu“ a rozhodli jsme se ji spojit i se setkáním rodáků. Pozvánky jsme posílali téměř třem stovkám bývalých obyvatel. Právě pro ně organizujeme i výstavku historických a novodobých fotografií. Posháněli jsme snímky nejen z celých Vlachovic, ale některé máme zapůjčeny i z Nového Města. Nejstarší fotografie je fotka pana Peňáze, který oral ještě s kravami,“ říká starosta obce.

Zvláště pro rodáky bude srovnání Vlachovice dříve a nyní určitě zajímavé. Podle pana starosty se obec nejvíce změnila za dob své samostatnosti. „Po celou dobu, co jsme pod někoho patřili, tak jsme na rozvoj obce nedostali prakticky nic. Snad nejvíce se udělalo v akcích „Z“ za minulého režimu. Postavila se autobusová čekárna, veřejné osvětlení a obchod. Pak dlouho nic. Až v éře naší samostatnosti se začalo budovat dál – budova obecního úřadu, taneční parket, dětské a fotbalové hřiště…

A co všechno nás vlastně na oslavách čeká? „Měla by tu vystupovat taneční skupina z Nové Vsi, břišní orientální tanečnice z Brna, ukázky řemeslné výroby a pro děti tu bude i skákací hrad. Za příznivého počasí bude na fotbalovém hřišti také přehlídka modelů letadel s ukázkami letu. Slavnost bude trvat dlouho do noci, protože v sedm hodin bude na odpolední program navazovat taneční zábava. K tanci a poslechu budou hrát manželé Sýkorovi,“ zve na oslavy Josef Petr.

Vlachovické slavnosti by se ale měli účastnit i ti, kteří mají se zdejší obcí pramálo společného. I když - něco snad přece – jméno. „Poslali jsme pozvánku do Vlachovic na Zlínsku, protože Vlachovice jsou v České republice jenom dvoje – my a na Zlínsku. Kdysi jsme se na pozvání tamějšího pana starosty také zúčastnili žehnání praporu u nich a od té doby s nimi udržujeme velice dobré vztahy. Oni si k nám jezdí zalyžovat a zato nám sem vozí slivovici,“ pochvaluje si spolupráci pan starosta.