Obchvat Bohdalova je hotov

Obchvat Bohdalova je hotov

Tři kilometry dlouhý obchvat obce Bohdalov, jehož stavba trvala bezmála dva roky, je v tuto chvíli už motoristům zcela k dispozici.

Nejvíce nadšení jsou obyvatelé obce Bohdalov. Průjezd obcí totiž zdaleka nevyhovoval bezpečnostním podmínkám. „Skončilo zhruba desetileté úsilí o to, aby se obchvat vybudoval. Obyvatelé Bohdalova budou mít konečně více klidu a mimo to se i zvýší bezpečnost obyvatel, zejména dětí,“ říká starosta Bohdalova Květoslav Šafránek a dodává: „Byla tu spousta dopravních problémů, hlavně na jaře, na podzim a v zimě. Projevovala se také nezodpovědnost některých řidičů, nedávali přednost na přechodech, hlavně u školy. Snad nejhorší byly kamiony, jejich řidiči většinou ani nerespektovali povolenou rychlost.“

Díky dobré spolupráci s krajem Vysočina se podařilo poměrně rychle vykoupit pozemky a mohlo se začít se stavbou obchvatu. Byly zde vybudovány celkem tři mosty, z nichž nejdelší měří třicet jedna metrů. Na vozovku padlo více než jedenáct tisíc tun asfaltových směsí a podél komunikace bylo vysázeno sto devadesát dva stromů. Jednou ze zajímavostí jsou i čtyři aktivní dopravní značky, které jsou napájeny pomocí solárních kolektorů, což je celorepubliková novinka.

Bohdalovský obchvat patří v kraji Vysočina mezi největší stavby svého druhu, které byly letos zrealizovány. O něco méně nákladný projekt se ještě chystá na trati Sněžné – Svratka.