Ze Žďáru zmizí osm soch

Ze Žďáru zmizí osm soch

Padesát šest dřevěných plastik, které vznikly v rámci deseti ročníků Mezinárodního sochařského sympozia a v současné době zdobí město Žďár nad Sázavou, bylo podrobeno odbornému posouzení a to jak z hlediska mykologického, tak i ze strany statiky.

Podle odborníků ne všechny sochy jsou v pořádku. Některé vyhověly po stránce statické, jiné „složily zkoušku“ z mykologie. Osm plastik je však v takovém stavu, že jakýkoliv pokus o jejich záchranu byl předem smeten ze stolu.

„Je to trochu složitější záležitost, protože se tu vytvořila skupina lidí, kteří jsou zásadně proti odstranění plastik. Nicméně město k tomu muselo přistoupit, už to není možné opravit tak, aby to neztratilo uměleckou hodnotu. A některé nejdou opravit vůbec,“ informovala senátorka a zároveň místostarostka Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová.

Dřevěné plastiky mají bohužel tu negativní vlastnost, že snadno podléhají vlivům počasí. Ty, které zdobí město, jsou náporům větru, deště a sněhu stejně tak jako slunečním paprskům vystaveny dennodenně. Už v době jejich instalace se vlastně počítalo s tím, že těmto uměleckým dílům nelze zajistit věčný život. „Účelem jejich instalace bylo po určitý časový úsek zviditelnit město, doplnit kulturní symboly. Proto byly sochy dány také do různých zákoutí nebo na místa, kde tvoří určitou symboliku,“ doplňuje Dagmar Zvěřinová.

Přes veškeré snahy o co největší životnost těchto děl byly výsledky odborného posouzení velmi špatné. Mykolog našel ve dřevě kromě devíti druhů hub i plísně. A ani statik nebyl právě nadšen. Sochy, které budou v nejbližší době odstraněny, se nachází v prostoru před Komerční bankou, v blízkosti žďárského Kulturního domu, v areálu zámku, u památníku Rudoarmějce a u ZŠ Palachova.

Ale ani ostatní sochy nemají před sebou dlouhou budoucnost. Postupně zřejmě čeká odstranění všechny. Podle sdělení radnice některé z nich budou ze svých nynějších stanovišť odvezeny v horizontu tří nadcházejících let. „Počítáme s tím, že většinou soch ošetříme nátěrem, to děláme každý rok. Vloni nás to stálo čtyřicet tisíc korun. Ale to pouze prodlouží jejich životnost. Dřevěné sochy budou postupně určeny na odstranění. Je to jenom dřevo a i když se to udržuje, ošetřuje a natírá, nevydrží to věčnost,“ dodává starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír Brychta.