Kulturní akce v Bystřici n. P. v červnu 2005

Program kulturního domu Bystřice nad Pernštejnem na měsíc červen. V článku dále naleznete program na dny dětí, které proběhnou 3. - 5. června 2005.

Čtvrtek 2. června – velký sál KD – 18.00 hodin – pořádá ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Koncert žáků a absolventů hudebního oboru, výstava prací žáků a absolventů výtvarného oboru.
Jako hosté vystoupí: Dušan Holý, vítěz soutěží Amadeus, Prage Junior Note, Virtuosi per musica di pianoforte, student pražské Konzervatoře
Dita Dudková, studentka konzervatoře v Kroměříži
Petra Šotkovská, studentka konzervatoře v Brně
Dětský pěvecký sbor Studánka

Pátek 3. června – velký sál KD – 16.00 – 20.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné 30 Kč

Středa 8. června - velký sál KD – 17.00 hodin - pořádá ZŠ T.G.M.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DÍVČÍ VÁLKA

Hrají děti divadelního souboru ZŠ T.G.M. Bystřice n. P.
Vstupné dobrovolné

Čtvrtek 9. června – velká sál KD – 17.00 hodin - pořádá ZŠ (ul. Nádražní)
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 77 DNÍ

Hrají děti divadelního souboru ZŠ Bystřice n. P.
Hra Josefa Mlejnka napsaná na motivy Julese Verna má za sebou několik úspěšných představení odehraných v prostorách školy. Poslední představení můžete shlédnout i vy, tentokrát na prknech, která znamenají svět.
Délka cca 50 min.
Vstupné dobrovolné

Sobota 11. června – kostel sv. Vavřince – 19.30 hodin
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL CONCENTUS MORAVIAE
COLLEGIUM MARIANUM

Umělecká vedoucí Jana Semerádová
J. Stamic, F. A. Rössler-Rosetti, J. A. Benda
Překrásné barvy historických dechů a smyčců v dílech českých emigrantů působících v Německu.
Vstupné 120 a 60 Kč

Pondělí 13. června – malý sál KD – 18.00 hodin - pořádá ZŠ (ul. Nádražní)
KONCERT
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR
Pod vedením Mgr. Heleny Horákové
Jako hosté vystoupí absolventi školy, úspěšní v celostátní pěvecké soutěži "Karlovarský skřivánek"
Ludmila Zítková a Miroslav Jindra.
Vstupné dobrovolné

Čtvrtek 16. června – velký sál KD – 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK

Dopolední promítání pohádek pro děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné MŠ, ZŠ 12 Kč, veřejnost 17 Kč

Pátek 17. června – Horní Bojanovice
10. OCHUTNÁVKA VÍN
Jubilejní "Ochutnávka" bude výjezdová do Horních Bojanovic.
K vínům hovoří Stanislav Omasta, sklepmistr.
Zpívá Jožka Šmukař a hosté…
Hlavním reklamním partnerem večera je firma MEGA-TEC s.r.o.
Bližší informace v kanceláři KD.

Pátek 24. června – velký sál KD – 16.00 – 20.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 30. června – kostel sv. Vavřince – 19.30 hodin
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL CONCENTUS MORAVIAE
PETR RAJNOHA – VARHANY

G. Muffat, G. F. Händel, J. K. Vaňhal, A. Poglietti
Franko-italské vlivy na varhanní migranty na habsburském a anglickém území.
Vstupné 100 a 50 Kč (předprodej Kulturní dům od 13.5. 2005)

Změna programu vyhrazena!

Bližší informace: Kulturní dům, Luční 764, tel. i fax 566 552 626, e-mail: kd.bystrice@atlas.cz; Knihkupectví, Masarykovo náměstí 12, tel. 566 552 582

Dny dětí v Bystřici nad Pernštejnem 3. - 5. června 2005

pátek 3. června - 14.00 – 16.00 hodin – parkoviště u Kulturního domu
MALOVÁNÍ NA ASFALT
křídy s sebou, vyhodnocení tří nejlepších ve všech kategoriích

sobota 4. června - 10.00 – 12.00 hodin - sportovní hala
SPORTOVNÍ DEN
pro děti do 15 let
lezení na horolezecké stěně
turnaj ve florbalu (družstvo min. 4 chlapci a 1 dívka)
soutěž ve střelbě na terč pro florbalisty (zvlášť chlapci a dívky)
turnaj v košíkové (družstvo min. 4 chlapci a 1 dívka)
soutěž ve střelbě na koš (zvlášť chlapci a dívky)
turnaj v kopané (min. 4 hráči)
Svoji účast nahlaste předem ve sportovní hale.
Podmínkou je čistá sálová obuv, která nezanechává stopy!!!
V případě pěkného počasí bude otevřeno koupaliště od 13.00 do 19.00 hodin, vstup volný pro děti do 15 let.

sobota 4. června - 14.00 – 16.00 hodin - sportovní stadion
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
soutěže pro děti, sladké odměny, sportovní tombola
jízda na koních, projížďka v bryčce, skákací hrad (trampolína)
hudba a občerstvení zajištěno

neděle 5. června - 14.00 – 17.00 hodin (17.00 - 19.00 hodin volná zábava) – areál Pod Horou
POHÁDKOVÝ LES
víla, vodník, pohádkový dědeček … a další pohádkové bytosti
soutěže, sladké odměny
hudba skupina BALANC - občerstvení zajištěno - špekáčky s sebou

Pořadatelé děkují partnerům: Město Bystřice n. P., TS Města a.s., Wera Werk, s.r.o., DIAMO s.p.