Vrchní Ulrych ovládl žďárskou knihovnu

Vrchní Ulrych ovládl žďárskou knihovnu

Legendární ždárské strašidlo, zámecký správce Jan Alois Ulrych, byl hlavní postavou zajímavé přednášky v Knihovně Matěje Josefa Sychry.

Padesát posluchačů ocenilo především ucelenost informací. Historik Stanislav Mikule podal kompletní obraz doby, v níž vrchní Ulrych žil a po svém skonu i strašil. Zbořeny byly některé mýty a naopak na povrch vypluly zajímavé skutečnosti ze života a smrti správce zámeckého velkostatku.

Bohužel nám mnoho střípků do skládačky stále chybí. Ulrychova postava je stále zahalena rouškou tajemství. Písemné svědectví nahrazují většinou jen fámy a domněnky. Neexistuje také jediné vyobrazení muže, který byl postrachem žďárského zámku a okolí. Jedno je však jisté: pan vrchní nestrašil nijak dlouho, doba jeho největší slávy se počítá jen na pár měsíců. Oproti jiným známým strašidlům však dokázal děsit lidi v kteroukoliv noční i denní hodinu.

Ulrychův fenomén uchvátil ve Žďáře a okolí kdekoho. Snad proto, že je to nejslavnější a také nejvíce dostupné místní strašidlo. Pověstí o jeho posmrtných činech existuje hned několik. A Stanislav Mikule sice nemluvil o všech, ale ty hlavní a nejdůležitější rozhodně nevynechal.

Z besedy v knihovně si odnesl něco každý. Posluchači nové poznatky, přednášející příjemný pocit z dobře vykonané práce a vrchní Ulrych další slávu a nové obdivovatele.