„Můj strom“

„Můj strom“

Zeleň je, zvláště ve městech, stále velkou vzácností. I když se snažíme o vysazování dalších stromků a keřů, vlivem exhalátů a špatného prostředí mnohé z nich brzy hynou.

Toho jsou si dobře vědomi i ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek, které ve spolupráci s městem Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž nazvanou „Můj strom“. Do pátku 9. října tak mají obyvatelé a firmy Velkého Meziříčí možnost přihlásit strom, na který jsou pyšní či který má nějakou zajímavou historii.

Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích - ovocný strom, listnatý strom a jehličnatý strom. Strom, který účastník do soutěže přihlásí, musí stát na jeho pozemku. „Ačkoli stromy hrají v městském prostředí nezastupitelnou roli, často se setkáváme spíše s negativním postojem lidí. Důvody bývají malicherné – padající listí, klíšťata, stín... K nim se, hlavně v poslední době, přidává strach z možného pádu stromu. Stromy těmto důvodům často musí ustoupit, chtěli jsme proto ukázat i opačný postoj. Chtěli jsme ocenit ty, kteří o stromy pečují, kteří si uvědomují jejich význam a péči o stromy jim usnadnit,“ vysvětluje důvody vyhlášení soutěže jedna z organizátorek Pavla Švecová.

Přihlášku, která kromě jména a adresy musí obsahovat i popis místa, kde se strom nachází a čím je výjimečný, lze doručit buď přímo na Středisko ekologické výchovy Ostrůvek, nebo na Informační centrum města. Přihlásit svůj strom je možné rovněž na e-mailovou adresu ostruvek@chaloupky.cz .

 

Magazín Žďárské vrchy - wwwzdarskevrchy.cz  Pro turistiku a dobrou náladu. Zde klikni