„Čítanka Vysočiny“ už v prodeji

„Čítanka Vysočiny“ už v prodeji

Nová publikace Hynka Jurmana, nazvaná „Čítanka Vysočiny“, se dostala na pulty knihkupců. Sám autor ji s nadsázkou nazývá „biblí“ Vysočiny. Příprava této knihy trvala celých šestnáct let.

Více než stovku knih různých autorů z Vysočiny bylo nutné přečíst a vybrat z nich nejzajímavější pasáže. Už v roce 1993 měl tak Hynek Jurman zmapováno pětadvacet autorů, toto množství mu ale nepřipadalo dostatečné. V právě vydané „Čítance Vysočiny“ je zmíněno autorů šedesát a stále by se ještě dali najít další a další. To by ale pak, podle slov Hynka Jurmana, hotovo nebylo nikdy.

Proč jste se soustředil právě na toto téma?

„Poměrně novému kraji Vysočina chybí zpracování zdejší literatury od nejstarších dob až po současnost. Chybí jednak seznam samotných tvůrců z Vysočiny a také nejsou většinou běžně dostupné ukázky těchto autorů, které by probudily zájem především mladých čtenářů o literaturu i o mnohé pozoruhodnosti kraje Vysočina.

Kniha „Čítanka Vysočiny“ se proto snaží zviditelnit region Vysočiny i po stránce literární, navázat na bohaté literární tradice regionu, nenechat upadnout v zapomenutí desítky originálních tvůrců z tohoto kraje. Zdůraznit význam tvůrců v rámci celé Evropy. Podílet se na výchově a vzdělávání především mladé generace a poskytnout zajímavé čtení i těm starším. Navíc zároveň poskytnout zajímavé tipy na literární a celkově vůbec vlastivědné výlety.“

Komu je tato kniha určena?

„Knihu budou vyhledávat především žáci a studenti, učitelé a čtenáři, knihovníci, zájemci o historii, literaturu a o místopis Vysočiny, umělci, turisté a milovníci Vysočiny, kteří mohou mnohá místa v čítance uvedená navštívit.“

A v jakém časovém rozmezí se „Čítanka Vysočiny“ pohybuje?

„Kniha „Čítanka Vysočiny“ zmiňuje v úvodu široké spektrum autorů z Vysočiny, podrobně pak představí přes šedesát z těch, kteří na Vysočině tvořili od roku 1300 až do dnešní doby. Každý autor je představen nejdříve slovníkovým heslem se stručným popisem jeho života a seznamem bibliografie. Následuje medailon, který obsahuje množství různých zajímavostí o tvůrcově životě i různá propojení s jeho tvorbou. A nakonec je uvedena ukázka z díla; buď jedna delší, nebo několik ukázek kratších. Drtivá většina spisovatelů je představena i na fotografiích.“