„Fryšavská alej se nám podařila,“ pochvalují si ochranáři

„Fryšavská alej se nám podařila,“ pochvalují si ochranáři

V roce 2004 byly v rámci „Programu péče o krajinu“ vysázeny různé druhy dřevin u silničky spojující obec Fryšavu s nedalekým rybníkem Medlovem.

„Je to alej, která se velice podařila a to nejen tím, že se devadesát devět procent stromů ujalo, ale také do dnešní chvíle nedošlo k žádnému rozsáhlejšímu poškození těchto dřevin. Dnes už jsme mohli přistoupit k tomu, že jsme odstranili podpěrné kolíky, které stromku posloužily v době jeho mládí,“ pochvaluje si „Fryšavskou alej“, jak ji sami ochranáři nazývají, mluvčí Správy CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

V asi kilometrovém úseku byly vysázeny především javory, jasany, lípy a lísky, které byly doplněny ovocnými stromy, šípkovými keři a hlohy. Vlastní výsadba ovšem zdaleka ještě neznamenala ukončení všech prací v této lokalitě. Ochranáře čekalo každoroční vyžínání trávy, nátěry proti okusu zvěří a pravidelný řez stromů.

„Je to tak trochu mimořádná záležitost v tom, že nám majitelé zdejších pozemků vyšli vstříc a vedle vysazených stromků a keřů je zelený, třímetrový pás, který odděluje novou výsadbu od zemědělsky obhospodařovaného pozemku. Nedochází tak v žádném případě k poškozování jednotlivých stromů zemědělskou technikou,“ říká Jaromír Čejka.

Stromy a keře mají pro naši krajinu velký význam. Například ve zmíněné fryšavsko – medlovské lokalitě byl kdysi jen holý kopec – názorný příklad toho, jak by to asi v přírodě vypadat nemělo. „Je to zejména ten krajinotvorný prvek, který rozčísne hřeben kopce a vytvoří mnohem příjemnější pohled, než byl pohled předchozí na holou pláň,“ dodává mluvčí CHKO.

Foto: Fryšavská alej dva roky po výsadbě