Amatérští divadelníci prosí o spolupráci

Amatérští divadelníci prosí o spolupráci

Slovem amatéři jsou míněni lidé, kteří nedělají činnost profesionálně, ale pouze jako svého koníčka. Ale nedá se tvrdit, že by to dělali hůře než profesionálové.

Amatérské divadlo je hlavně o nadšení a o tom, že jej člověk CHCE dělat. Není to činnost výdělečná, někdy člověku nakonec zbudou pouze oči pro pláč. Jindy naopak konečný úspěch předčí očekávání. Tak je to i ve Žďáru nad Sázavou, kde mají amatérští divadelníci stále zelenou.

„Na jaře byla premiéra pohádky „Byl jednou jeden drak“, s tou jsme se úspěšně účastnili přehlídky „Pohádkový mlejnek“ ve Žďáře. Tu jsme vyhráli a byli jsme doporučeni na „Rakovnickou Popelku“, kde jsme nějakou dobu čekali, jestli nás dramaturgická komise vybere k účasti. „Rakovnická Popelka“ je vlastně nejvyšší amatérská soutěž pro dětská divadla. Vybráni jsme byli, což je veliký úspěch,“ popisuje vzestup slávy amatérských divadelníků členka souboru Kateřina Omesová.

S otázkou jak je to s historií žďárského ochotnického divadla se už obracím na dalšího nadšeného divadelníka a zároveň historika Stanislava Mikuleho. „Ochotnické divadlo má ve Žďáře svou tradici již od poloviny 19. století. Mnoho členů zdejších měšťanských rodin (Švastalové, Filipenští, Inwaldové) buď divadlo hrálo, nebo režírovalo, nebo alespoň malovalo kulisy. Žďárským měšťanem byl také obrozenecký dramatik František Turinský, mimo jiné autor hry Angelína. Na jedno z jeho děl napsal recenzi František Palacký. Ochotnické divadlo se ve městě dosud hraje a jeho jádro tvoří Divadelní spolek Žďár, o. s. O minulosti i o přítomnost amatérského divadla se dnes můžeme poučit v internetové databázi, kterou vytvořili pracovníci organizace NIPOS. Mnozí ze Žďárských tam určitě naleznou snímky svých příbuzných a známých.“

Co si máme představit pod názvem NIPOS?

„Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, zkráceně NIPOS, je státní příspěvkovou organizací s dlouholetou tradicí. Jejím nejstarším předchůdcem je Svaz osvětový z roku 1905, který po mnoha peripetiích a změnách názvu (Masarykův lidovýchovný ústav 1925, Osvětový ústav 1948, Informační a poradenské středisko pro místní kulturu 1991) v roce 2004 přijal současný název NIPOS.

ARTAMA je pak útvar pro neprofesionální umělecké aktivity, zabezpečující z pověření Ministerstva kultury ČR národní přehlídky a dílny, včetně státní reprezentace neprofesionálního umění na významných mezinárodních festivalech.

Součástí širšího projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého a světového divadla, připraveného a realizovaného ve spolupráci s Divadelním ústavem, který získal prestižní grant z tzv. Norských fondů, se stala také Databáze českého amatérského divadla. Práce na databázi probíhají na území celé České republiky. Jsou v ní podchycena veškerá města a obce z regionů, ve kterých působil nebo působí alespoň jeden ochotnický divadelní soubor. Na Vysočině proběhlo konečné zpracování pramenů pouze ve dvou okresech - Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.“

Jak konkrétně probíhala spolupráce se Žďárem nad Sázavou?

„Od července do září spolupracoval pan Jiří Němec s Regionálním muzeem města Žďáru nad Sázavou a se Státním okresním archivem ve Žďáře nad Sázavou na digitalizaci pramenů k místnímu ochotnickému divadlu. Nejde tedy jenom o fotografie, ale též o snímky dobových plakátů a některých dokumentů. To vše muselo být roztříděno a chronologicky seřazeno. Získané materiály jsou zveřejněny v Databázi českého amatérského divadla na internetových stránkách www.amaterskedivadlo.cz .

Vzhledem k četnosti souborů jen v samotném Žďáře je pravděpodobné, že mnoho místních obyvatel nalezne na snímcích v databázi a v dalších materiálech své strýčky, tetičky, babičky nebo dědečky, případně sami sebe. Může se stát, že naleznou špatné informace, nepřesně určené fotografie, zaměněná jména či data. Autoři projektu prosí všechny, aby jim takové nalezené omyly neprodleně sdělili. Budou hned opraveny. Také další informace a připomínky mohou občané sdělit autorům pomocí vzoru tiskopisu, který lze otevřít ve spodní části dialogového okna. Informace lze též předat přímo autorům. Pro Žďár a Havlíčkův Brod je za NIPOS kontaktní osobou pan Jiří Němec (telefon: 777 248 710, e-mail: jirinemec@mujbox.cz). Všem již předem děkujeme za spolupráci.“