„Pomocnou ruku nám podala firma DEL“

„Pomocnou ruku nám podala firma DEL“

„Byla to blesková záležitost. V pět odpoledne se obloha zatáhla a tři čtvrtě hodiny vytrvale pršelo. Srážky byly tak intenzivní, že se během chvíle zvedl tok říčky Fryšávky natolik, že voda začala zaplavovat okolní pozemky.Ale ta hlavní vlna, která přišla s půlhodinovým odstupem, byla do té míry ničivá, že všechny nemovitosti ležící pod a v úrovni potoka byly v bezprostředním ohrožení,“ vzpomíná na události letošního 25. června starosta obce Fryšava Ing. Josef Fiala.

Jako první přispěchali na pomoc hasiči. Pomohli s odstraňováním překážek, které bránily v odtoku vody, a čerpali vodu ze sklepů. Jakmile první hrůza opadla, přišly na řadu další problémy. „Vyčíslování škod nastalo hned vzápětí a první odhady se pohybovaly okolo miliónu a půl. Začínalo to okamžitými náklady, to znamená zásahy bagrů a dalších strojů. Byla určena kritická místa vodního toku, který musel být v rozsahu přibližně tří set metrů upraven. Nutné bylo opravit komunikace a mostky, které byly poškozeny přívalem vody. Okamžité náklady se vyšplhaly do výše tři sta tisíc korun. Padesátiprocentní dotaci jsme získali od kraje Vysočina. Pak se objevil další dárce, žďárská firma DEL, která nám zcela nečekaně podala pomocnou ruku“ říká fryšavský starosta.

Štědrý dárce, který kromě kraje Vysočina jako jediný přispěl na náhradu škod, obdaroval i další dvě obce postižené povodněmi. „To, co jsme udělali, vyplývalo nejen ze situace, která se tu v létě odehrála. Dalším impulzem k tomuto kroku byla skutečnost, že jsme zvažovali jako tradiční vystavovatel Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, jak letos budeme prezentovat naši společnost na této významné události. S ohledem na situaci, která na trhu nyní panuje, jsme se rozhodli, že výrazně omezíme naši účast na letošním veletrhu. Očekávali jsme – a bohužel se to i potvrdilo – že zájem vystavovatelů i návštěvníků bude menší, než v letech předcházejících. Výsledkem tohoto omezení bylo, že jsme oproti plánovanému rozpočtu ušetřili určité finanční prostředky. Rozhodli jsme se část těchto ušetřených finančních prostředků věnovat obcím postiženým rychlou povodní, která se v létě tady v regionu odehrála,“ vysvětluje předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti DEL Jiří Kabelka.

Firma DEL se ve Žďáru nad Sázavou objevila v roce 1995. Od té doby začalo být její jméno známé nejen u nás, ale i v zahraničí. „Zabýváme se technologickými dodávkami pro automobilový průmysl a těžký průmysl, kompletní automatizací a technologií řídících systémů. Nedílnou součástí našich dodávek je i výroba rozvaděčových skříní,“ představuje svou firmu její výkonný ředitel.

Firma DEL se letos ukázala jako správný patriot tohoto regionu. Byly vybrány tři nejvíce postižené obce – Fryšava, Tři Studně a Bobrová. „Jsou to obce z regionu, nemáme k nim žádné vztahy osobní. Tyto obce nám pomohl vytipovat místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek. Byli jsme se tam i osobně a také anonymně podívat. Získané zkušenosti jsme potom zohlednili při našem rozhodování,“ vysvětluje Jiří Kabelka.

Finanční dary ve formě dárkových šeků byly předány starostům vybraných obcí v průběhu konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Obdarované obce si ale nečekaně získané peníze dlouho ve svých pokladnách nepodržely. Tyto prostředky byly ihned vynaloženy na opravu místních komunikací, v obci Bobrová zase na opravu poškozené školky.

Finanční injekce ze strany kraje spolu s firmou DEL pomohly obcím postavit se na nohy. Udělat první krůčky jim ale bude ještě nějakou chvilku trvat. „Čekají nás ještě dlouhodobá opatření, která by měla v budoucnosti zamezit podobné situaci. Je nutné vybudovat ochranu obce před těmito událostmi. A to nás bude ještě něco stát,“ povzdechl si starosta Fryšavy.