K zámku přibude i podzámčí

K zámku přibude i podzámčí

Pro zchátralý objekt bývalého zámku v Bystřici nad Pernštejnem se už dlouho hledají finance na jeho obnovu. A jak to vypadá, konečně se snad začalo blýskat na časy.

Projekt nazvaný „Centrum zelených vědomostí“ by měl celý areál bývalého zámku zachránit. „Projekt se skládá z několika částí. Jednou je rekonstrukce nynějšího školního statku, pak stavba ekopavilonu, dále vytvoření skanzenu datovaného do konce osmnáctého a počátku devatenáctého století, vysazení sadu ze starých ovocných odrůd, možná i založení chmelnice a vytvoření hypostezky,“ vypočítává místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta.

Školní statek – bývalý zámecký areál – by se měl v budoucnosti stát hostitelem muzea zemědělské techniky, řemeslných dílen, muzea pivovarnictví, které bude spojeno s ukázkou výroby piva a jeho následnou ochutnávkou, multimediálního sálu a moštárny. „Chtěli bychom docílit toho, aby si návštěvník mohl kromě samotné prohlídky i něco vyrobit a něco odnést. Nechceme pouze mrtvou expozici, mělo by to být živé a hravé a návštěvníci by měli mít možnost na všechno si šáhnout. Chtěli bychom tu mimo jiné dělat i zabijačky,“ vysvětluje vize města Josef Vojta.

V zámku samotném by měla být vybudována expozice panského bydlení. Pod zámkem by v budoucnosti mohlo stát podzámčí – expozice lidových staveb. „Mělo by tu stát asi deset staveb, z nichž jedna by měl být menší statek, dále bychom tu chtěli mít mlýn a domky řemeslníků. Součástí by měla být kaplička a boží muka,“ vysvětluje místostarosta. Exponáty skanzenu by měly být repliky skutečných historických objektů.

„Centrum zelených vědomostí“ má dvě základní myšlenky. Jednou z nich je již zmíněný „zámek a podzámčí“, druhou „minulost a budoucnost“. Minulost by měla být vyjádřena skanzenem a zámeckým areálem. Symbolem budoucnosti by se měl stát nově vybudovaný ekopavilon. „Měl by být ve tvaru trojbokého jehlanu. Měly by být na něm umístěny solární panely i fotovoltarické články. Ekopavilon by měl být trojpodlažní a každé patro by mělo reprezentovat jeden živel. Jedno patro by mělo být věnováno vodě, další energii a poslední vzduchu,“ říká Josef Vojta.

Ekopavilon by měl být názornou ukázkou nízkoenergetického až pasivního standardu s expozicí alternativních zdrojů energie. Měl by představovat bydlení budoucnosti. Ani tady by neměly chybět interaktivní prvky.

Projekt nazvaný „Centrum zelených vědomostí“ by měl být podán do 6. ledna příštího roku. Rozpočet na tuto velkolepou vizi byl vyčíslen na sto padesát miliónů korun, dotace by měla tvořit 92,5% z celkové částky. Pokud by město dotaci obdrželo, mohly by první práce začít už na podzim roku 2010.