Tříkrálová sbírka končí. Začíná Tříkrálová sbírka.

Tříkrálová sbírka končí. Začíná Tříkrálová sbírka.

Zní to zmateně? Tak by bylo zřejmě nejlepší uvést vše na pravou míru. Končí tříleté období (2007 – 2009), po které byla povolena Tříkrálová sbírka. A připravuje se nová Tříkrálová sbírka na rok 2010.

Tříkrálová sbírka probíhala na celém území České republiky. Nešlo pouze o výpravu Tří králů do ulic měst a obcí. Po celé Tříkrálové období probíhaly i různé doprovodné akce určené jak dárcům a koledníkům, tak i všem dobrovolníkům, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli.

„Ráda bych všem, kteří se při organizaci sbírky podíleli, poděkovala za pomoc a věnování volného času k dobrým skutkům. A dárcům patří naše díky za štědré příspěvky, které za dané tříleté období dosáhly úctyhodného čísla zhruba 5,4 mil. Kč. Tyto finanční prostředky pomohly udržet a rozšířit projekty Oblastní charity Žďár nad Sázavou,“ oceňuje práci dobrovolníků a štědrost dárců Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Díky tříletému období Tříkrálové sbírky byla realizována například rozsáhlá rekonstrukce denního stacionáře „Nesa“ ve Velkém Meziříčí, podpořen rozvoj nové služby Domácí hospicové péče nebo rozšířena byla i služba pečovatelská. Část finančních prostředků byla použita na pomoc sociálně potřebným a lidem bez domova a na podporu opuštěných sociálně slabých maminek.

„Nyní již připravujeme nově povolenou Tříkrálovou sbírku 2010. Výtěžek sbírky 2010 podpoří stávající projekty Oblastní charity Žďár a také nově vznikající projekt Osobní asistence, který je pro místní region velmi důležitý,“ prozradila Mgr. Michaela Mahlová, koordinátorka Tříkrálové sbírky.