Sháníte dárek na Vánoce? Co takhle „luční certifikát“.

Sháníte dárek na Vánoce? Co takhle „luční certifikát“.

Podmáčené louky na Vysočině vyžadují zvláštní péči. Nelze na jejich údržbu použít těžkou techniku, vše se musí dělat ručně. Jenom díky ručnímu kosení, shrabování a vyřezávání náletových dřevin tato místa nezaniknou. A s nimi nezmizí ani vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

„Pečujeme celkově asi o sto padesát hektarů, z toho máme asi třicet hektarů ve vlastnictví a ke zbytku máme nějaký právní vztah, většinou je to dlouhodobý nájem,“ říká Tomáš Blažek, člen Sdružení Krajina.

Podmáčené louky se nachází na celém území Žďárských vrchů. „Lokality se od sebe liší, někde je to třeba rašelinná louka, hodně podmáčená, jinde to zase vypadá jinak. Někde je to svažitá lokalita v kopci, což je třeba případ Suchých kopců u Vojnova Městce nebo naopak je to niva potoka, což je případ lokality u Žďáru nebo u Pelhřimova,“ přibližuje zájmová území ochranář.

 

Ať už se jednotlivé lokality jakkoliv liší, jedno mají společné. Na všech lze nalézt vzácné druhy rostlin. Jsou to například různé druhy vstavačů, masožravá rosnatka okrouhlolistá nebo všivec bahenní. „Máme založený monitoring vlivu kosení na podmáčené louky, kdy se na několika lokalitách vytyčily monitorovací čtverce. Je to čtverec, který se nekosí vůbec a pak kontrolní čtverce, které jsou koseny. Každý rok nám na louku přijede botanik a hodnotí rozdíl mezi plochou, která se seče a která se neseče. Rozdíly jsou docela markantní, třeba konkrétně v lokalitě na Babíně jsou čtverce, které nejsou sečeny, zarostlé náletem bříz a vrb. A je vidět, že kdyby louka zůstala tři nebo čtyři roky bez kosení, tak spousta drobnějších rostlin bude potlačena dřevinným náletem a agresivnějšími vyššími rostlinami,“ vysvětluje Tomáš Blažek. „Konkrétně rosnatka okrouhlolistá je malá rostlinka, kterou na louce těžko najdete, i když víte, že tam je. Ta je poměrně citlivá na to, když je přerůstána bujnější vegetací a pokud se louka nekosí, tak tyto rostliny tam postupně vymizí a přestává to fungovat tak, jak to fungovalo po řadu generací.“

Dříve byly tyto louky ale kromě kosení také vypásány. Sdružení Krajina mimo jiné začíná uvažovat i o nákupu několika kusů ovcí: „V plánu to máme, ale spíš nás k tomu vedou zdroje finanční. Přemýšlíme, že bychom aspoň z části přecházeli na zemědělské dotace. Plánujeme, že bychom nějaké ovce měli, ale u ovcí je problém, že nesnáší vlhko, jsou spíš na ta sušší stanoviště, než na ta podmáčená. A taky je otázka, co by to udělalo s loukami.“

 

Vytvoření na státu nezávislého systému údržby podmáčených luk je součástí projektu nazvaného Stopa v krajině, jehož jádrem je veřejná sbírka. „V rámci sbírky Stopa v Krajině je možnost zakoupit dárkový certifikát, což může být pěkný vánoční dárek pro lidi, kteří nechtějí investovat jen do hmotných darů, ale chtějí darovat i něco nehmotného, něco, co bude mít kladný vliv do budoucna, chtějí darovat dobrý pocit a chtějí pomoci ochraně přírody právě tímto způsobem,“ říká ředitelka Sdružení Krajina Kateřina Marečková. „Probíhá to tak, že pokud někdo chce zakoupit certifikát jako dárek, může ho objednat přes naše webové stránky nebo nám zavolat nebo napsat. My vystavíme certifikát, na kterém bude jméno obdarovaného a napsáno, kolik metrů čtverečních nebo hektarů louky bude jeho příspěvkem obstaráno nebo ochráněno do budoucna.“

Více informací na www.stopavkrajine.cz .