Zemřel předseda Horáckého sdružení lidových řemesel kraje Vysočina PhDr. Richard Klauda

Po dlouhé a těžké nemoci se s námi 9. června navždy rozloučil nadšený obdivovatel lidového umění a zakladatel „Horáckého sdružení lidových řemesel kraje Vysočina“ PhDr. Richard Klauda.

 

Ačkoliv bydlel v Brně, na Vysočinu jej to vždycky táhlo. V posledních letech svého života jezdil velmi často do své chaloupky v Daňkovicích, kde se aktivně zapojoval do dění v obci. A nejen tam. Velmi blízké mu bylo i nedaleké Nové Město na Moravě, které považoval za „město řemesel“. Právě tady také mělo jeho sdružení své sídlo.Založil jej v roce 2004 a hlavním cílem bylo nejen uchovat, ale hlavně nadále prezentovat tradiční lidová řemesla. Organizoval kurzy, semináře i předváděcí akce. Vydával vlastní „Zpravodaj“ a přispíval do různých časopisů. Byl zakladatelem novoměstské tradice „Medování aneb sladké ukončení léta“, při které se nejen novoměstské děti přicházely rozloučit s posledním prázdninovým dnem. Byl v těchto činnostech takřka neúnavný, jeho vitalita a neústupnost ve věcech, o které stál, byla obdivuhodná.

PhDr. Richard Klauda ale nebyl pouze obdivovatelem lidových řemesel. On sám také patřil k těm několika vyvoleným, kterým sudičky vložily do kolébky šikovnost a cit pro krásu. Jeho největším zájmem a láskou se stala šitá a vyvazovaná batika. Byl v tomto oboru mistrem nad mistry, což jistě potvrdí každý, kdo se s jeho dílem setkal.  

Snem PhDr. Richarda Klaudy bylo vybudovat vhodný areál pro skanzen, kde by kromě pravidelné prezentace lidových řemesel byl prostor i pro soutěže lidových souborů. Toužil předvést umění lidí z Vysočiny kompletně. V celé jeho barevnosti, velikosti a kráse. Chtěl oprostit městem pořádané jarmarky od komerčního prodeje a vrátit jim ztracenou důstojnost.

Ne všechno se mu podařilo. Pokaždé, když mu někdo položil do cesty překážku, překonal ji a pokračoval dál. Do cesty se mu ale postavila nemoc. Ačkoliv dlouho statečně bojoval, nakonec podlehl. Zanechal tu ale mnoho lidí, kteří na něj budou s láskou a úctou vzpomínat.