Rakům se ve Vápenici líbí

Hluboké vody bývalého lomu uprostřed lesů nedaleko Žďáru nad Sázavou jsou domovem mnoha druhů živočichů i rostlin.

Na to, jak jezírko vzniklo, jsou dva názory. Ten realističtější z nich nám podává stručnou informaci o tom, že se zde již od nepaměti těžil krystalický vápenec. Pro poetické povahy tu ale máme jiné vysvětlení. Podle pověsti se tu totiž utopila spolu se svým milým Bohunka, dcera zámeckého pána. Zelené barva jejích šatů dala vodě v jezírku zelenkavý odstín.

Vápenice je zajímavá tím, že v podstatě nemá žádný odtok. Pouze když už je vody opravdu hodně, vytéká odtud malý pramínek korytem vyhloubeným v měkké zvětralině. Přítok byste tu také marně hledali a tak dostatek vody zajišťují spodní prameny.

Dobrého pozorovatele tady určitě překvapí oslnivě modrý ledňáček. „Říká se o nich, že létají po vodě. Ovšem tady okolo žádná tekoucí voda není. Ale i mně se už stalo, že jsem okolo Vápenice projížděl na kole a ledňáček letěl proti mně,“ potvrzuje výskyt rybáře ptačí říše v této lokalitě Lubomír Dajč ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Voda Vápenice je neobyčejně čistá. Život v ní je sice bohatý, ale také tak trochu překvapivý. „Kdysi sem bylo vysazeno pár ryb. Kvůli tomu, že tu není žádná obnova, jsou dnes degenerované. Nepřiměřeně dlouhé a podivně tvarované. Nejvzácnějším obyvatelem jezírka je pravděpodobně rak,“ přibližuje faunu hlubokých vod jezírka Lubomír Dajč a dodává: „Raci tu mají velmi dobré podmínky. Široko daleko takhle čistá voda není. Potravní nabídky tu mají také poměrně dost. Díky tomu, že se tu nijak nehospodaří, tak se jejich počty nezmenšují.“

Populace českých raků říčních ohrožuje v současné době račí mor, který se k nám dostal spolu s rakem americkým. Z něj mají ochranáři v poslední době největší strach. „Tady zatím ještě tato nemoc není. Je to nákaza, která likviduje celé populace evropských raků, rakům americkým nevadí. Naši raci nejsou vůči moru rezistentní a vymírají. Stačí, když někdo najde raka a z neznalosti jej odnese do jiného povodí. A dokonce je možné přenést račí mor třeba na holínkách,“ vysvětluje ochranář.

Kromě nemocí nejvíce rakům škodí predátoři. Pomineme-li člověka, pak je to především norek americký, který se tu v poslední době také velmi rozmnožil a decimuje nejen raky, ale v podstatě všechny živočichy v blízkosti vod.

Raci v jezírku Vápenice se zatím cítí poměrně bezpečně. I když i tady občas najdete nějaký jejich pozůstatek jako doklad větší či menší račí tragédie.